LEERGANGEN, OPLEIDINGEN & 1-DAAGSEN

Systeemgericht & progressiegericht coachen

Kies uit: Leergangen, Eigen Leerpad, In Company of Coachboulevard in Beeld

  Op Coachboulevard heb je zelf de regie over jouw leerpad. Hier maak je je eigen samenstelling van themagerichte 1-daagsen. Want je bent zelf in staat om te bepalen wat voor je eigen ontwikkeling van belang is.


  Sluiten

  Over Coachboulevard

  Erkende Coach Opleidingen, StiR NOBCO Cedeo Post-HBO | Coachboulevard

  De kerncompetentie van Coachboulevard is systeemgericht en progressiegericht coachen. We kunnen niet anders dan vanuit de dynamieken van sociale systemen waarnemen, analyseren en feedback geven.

  Iedere themagerichte 1-daagse is hierop gebaseerd. Kwaliteit hebben we hoog in het vaandel, we laten ons daarom graag toetsen. Door erkende instanties, maar ook door uzelf: wij willen graag lerend zijn! We zijn dan ook erg trots op de dubbele CEDEO-erkenning:hoge scores voor klanttevredenheid bij open opleidingen en bij maatwerk/in company-opleidingen!
  Wij "onderwerpen" ons aan de (ethische) gedragscodes van St!R en NOBCO, dat verwachten wij ook van onze deelnemers.