ELP - 1-daagse Coachopleidingen: Eigen Leerpad Samenstellen

Coachboulevard biedt ruime keuze en de hoogste flexibiliteit: je bouwt je eigen opleidingspakket, dat precies past bij jouw leerbehoefte, tijd en budget. Dat kan een 1-daagse zijn of een combinatie van meerdere losse 1-daagsen.
Twee voorbeelden daarvan zijn: Opleiding Coachend Leiderschap en Opleiding Intervisiecoaching.

1-daagse Coachopleidingen: Eigen Leerpad Samenstellen bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

Teamcoaching voor scrum masters/teamleiders: Opleiding Teamcoaching voor scrum masters/teamleiders

Met deze opleiding leer je teams verantwoord te coachen in hun performance, maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkelproces. Dit doe je systeem- en progressiegericht vanuit de agile lean-scrumteamcoach principes.
Lees meer ...

IVC: Opleiding Intervisiecoaching

Opleiding Intervisiecoaching bestaat uit:
Lees meer ...