ELP - 1-daagse Coachopleidingen: Eigen Leerpad Samenstellen

Coachboulevard biedt ruime keuze en de hoogste flexibiliteit: je bouwt je eigen opleidingspakket, dat precies past bij jouw leerbehoefte, tijd en budget. Dat kan een 1-daagse zijn of een combinatie van meerdere losse 1-daagsen.
Twee voorbeelden daarvan zijn: Opleiding Coachend Leiderschap en Opleiding Intervisiecoaching.

1-daagse Coachopleidingen: Eigen Leerpad Samenstellen bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

Teamcoaching voor scrum masters: Opleiding Teamcoaching voor scrum masters

Met deze opleiding leer je teams verantwoord te coachen in hun performance, maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkelproces. Dit doe je systeem- en progressiegericht vanuit de agile lean-scrumteamcoach principes.
Lees meer ...

IVC: Opleiding Intervisiecoaching

Opleiding Intervisiecoaching bestaat uit:
Lees meer ...