TC2 - Teaminterventies

Teaminterventies (TC2)

De ochtend begint met de inhoudelijke leerdoelen en teamsamenwerkingscontract voor de dag, gevolgd door responsie op de literatuur/theorie. Een onderdeel is een korte terugblik op ervaringen met en vragen over de Functionele Analyse.

Daaruit volgt de vraag: ‘Wat heeft dit team te leren?’ Deze vraag vormt de basis voor een globaal plan van teaminterventies. Zo zijn eerst de gezamenlijke meetlat en eigenaarschap, gerelateerd aan de context essentieel voor verdere stappen.

In het lesdagartikel is een aantal gestructureerde oefeningen beschreven die ingezet kunnen worden.

In de ochtend oefen je in subgroepen met teaminterventies voor een M1- en een M2- groep/junior team.

In de middag ligt het accent op circulair vragen. Eerst wordt droog geoefend met circulaire vragen (stap 1). De volgende stap is de interactie in de hier-en-nu situatie onderkennen en aansluiten. Stap 3 is het maken van circulaire interventies aansluitend bij het hier-en-nu. De 5 Kritieke Succesfactoren zijn weer leidraad. Je krijgt feedback op je werkwijze als teamcoach. Daarbij is van belang hoe je zelfsturing in de groep bevordert. Je coacht teams circulair (met elkaar in gesprek) en resultaatgericht in het hier-en-nu naar de gewenste ontwikkelingsfase.

Tijdens deze dag leer je de logica en de opbouw van teaminterventiemogelijkheden. Je leert hoe je met concrete interventies het team een stap verder kunt helpen. Met daarbij volop aandacht voor het appèl dat het team in iedere fase op de manager en de coach doet. En je leert de talrijke valkuilen te hanteren o.a. door jezelf hardop te corrigeren. Na deze dag ben je in staat aan de hand van de communicatie en interactie het niveau van een groep of team te analyseren en te relateren aan de doelstelling. Bovendien kun je daarop circulair interveniëren. Je hebt nu een goede basis om veel coachervaring in teamcoaching op te doen.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je verkrijgt inzicht in het verloop van ontwikkelingsfasen en teamcompetenties en aansluitend circulaire interventies (Tuckman en Lingsma).

– Je bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen.

– Je kunt de Walking Scale met teams toepassen.

– Je kunt aansluiten bij de meest voortkomende teamvolwassenheidsniveaus van een team: M1- teaminterventies en M2-teaminterventies.

– Je kunt circulair interveniëren op interactie in het hier-en-nu.

– Je kunt interactie koppelen aan de coachvraag en het beoogde resultaat.

– Je kunt circulair interveniëren benutten om beleving en onuitgesproken zaken bespreekbaar te maken (waaronder adresseren).

– Je bent in staat uw werkwijze als teamcoach te koppelen aan het niveau van het team.

– Je onderkent je eigen valkuilen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Teaminterventies

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.