Actueel

Met slimme didactiek wordt online leren ervaringsleren

Coachboulevaarder Judith Dalm schreef over haar ervaring met het online leren bij Coach Boulevard: Sinds de uitbraak van de Coronacrisis hoor ik vaak dat je uit een online les niet zoveel haalt als uit een fysieke les. Het kost veel energie, is solistisch en je mist ook het non-verbale deel van de onderlinge interactie. Daar zit natuurlijk wat in. Maar wat als een online les didactisch zo is vormgegeven dat je, in plaats van turen naar een docent op het scherm, gaat ervaringsleren in kleine groepjes?

 

Onlangs heb ik zo’n les bijgewoond. Ik deel graag mijn ervaring met je. Het thema van de lesdag was “faciliteren van teams als Agile lean teamcoach”. In de rol van facilitator begeleid je teams in het oplossen van vraagstukken. Belangrijk bij het begeleiden zijn: een goede landing van het team in de bijeenkomst, helder krijgen van het doel van de bijeenkomst, aandacht voor de onderlinge interactie en het afleiden van acties door te evalueren.

 

Kom, maar op met die PowerPoint dacht ik, maar die kwam er niet.

 

“Vooraf dacht ik, hoe gaan ze dit thema nu in een online lesdag verwerken? Het zal wel een lange dag turen naar het scherm worden. Bij de start zag ik 14 miniatuur gezichten op het scherm. Kom, maar op met die PowerPoint dacht ik, maar die kwam er niet. De lesdag stond in het teken van het als facilitator ervaren van de stappen in het begeleiden van een team. Van het in groepjes bedenken, faciliteren en uitwisselen van een goede landing voor een teambijeenkomst tot aan het faciliteren en begeleiden van een team bij het formuleren van acties om een vraagstuk op te lossen. Het uitgangspunt voor de casuïstiek was veelal je eigen leerdoel of valkuil.”

 

“Door de goede landing ontstond een veilig gevoel in de groep. Het simuleren en het ervaren van de rol in de groep maakte de drempel om actief te participeren lager. Het resulteerde in het vragen en geven van feedback van de groepsleden en alertheid voor onderlinge interacties, concrete doelen en acties. Met goed doordachte didactiek werd het online leren voor mij ervaringsleren en dat beklijft. De dag vloog voorbij en als prettige bijeenkomst kon ik na de lesdag gelijk een heerlijke wandeling maken zonder eerst huiswaarts te hoeven reizen.  Ik kijk voldaan terug op de online lesdag.”