Actueel

Webinar ‘Coachen rondom diversiteit’

Woensdag 2 december

15:00 - 17:00 uur

Het jaar 2020 is niet alleen het jaar van Corona maar ook van ‘black lives matter’. Met de oproep aan ieder van ons om na te gaan wat je zelf te leren hebt als het om vooroordelen gaat. Ook bij veel organisaties is diversiteit een thema. Vaak zijn er doelstellingen geformuleerd en soms is er zelfs een speciale functionaris aangetrokken. Toch blijkt relatief vaak dat -ook hoogopgeleide- mensen met een niet westerse achtergrond of afkomst moeite hebben om hun ambities waar te maken. 

 

Welke opgave ligt hier voor coaches, zowel gericht op individuen, teams als op leidinggevenden? We belichten dit thema van verschillende invalshoeken met mensen die bijzonder betrokken zijn bij dit thema: Sieuw Mahadew van de Auditdienst Rijk die een (incompany) coachend leiderschap bij Coach Boulevard heeft gevolgd, Sandor Penninga, freelance coachopleider bij Coachboulevard en al jaren betrokken bij het thema en Sarah Elbadr-Boers, jobcoach bij het UAF dat (hoogopgeleide) vluchtelingen ondersteunt bij studie en werk in Nederland.

 

Deelname
Deelname aan dit webinar is exclusief voor alumni of voor mensen met een persoonlijke link met het thema. De sessie biedt ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het geven van input voor een eventueel te ontwikkelen leeraanbod op dit gebied. Opgeven voor dit webinar kan via:

 

Aanmeldingsformulier webinar