IC5 - Afronding Coachtraject & Mini-assessment

Afronding Coachtraject & Mini-assessment (IC5)

Deze 1-daagse bestaat uit drie onderdelen: afronding coachtraject, bespreking Coachverslag 1 en mini-ontwikkelassessment. Je hebt 14 dagen vóór deze lesdag jouw Coachverslag 1 ingeleverd.

Het eerste onderdeel is afronding van een coachtraject met daarbij aandacht voor het resultaatgericht afronden, loslaten als mentaal proces voor de coach, terugkoppeling aan anderen, zoals afgesproken in de intake en administratieve afronding, én aandacht voor een driegesprek met opdrachtgever. Daarmee omvat deze opleiding het totale coachtraject.

In het tweede gedeelte van de ochtend en de middag staat de toetsing van Individuele Coaching centraal. Dat gebeurt in de ochtend met het Coachverslag 1. Iedere deelnemer heeft voor deze lesdag al het beoordelingsverslag van zijn Coachverslag 1 ontvangen. Hoofdpunten uit de Functionele Analyse worden plenair behandeld. Op het einde van de ochtend worden koppels gevormd. De coachvragen met bijbehorende Functionele Analyses als achtergrondinformatie worden uitgewisseld en de deelnemer kan zich als coach voorbereiden.

In de middag wordt de groep in twee subgroepen verdeeld met ieder een coachopleider. De miniontwikkelassessments worden opgenomen. Je krijgt de opname op een SD-kaart mee. De deelnemer krijgt feedback van de coachopleider en mededeelnemers. De individuele voortgang wordt besproken.

In de intervisiegroep volgt er nog een voortgangspracticum met DVD indien het Coachverslag of het optreden in het mini-ontwikkelassessment als onvoldoende wordt beoordeeld, of op eigen verzoek.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je weet een coachtraject af te ronden.

– Je geeft aantoonbaar blijk van de indicatoren van de diverse competenties.

– Je geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling.

– Jouw Coachverslag 1 voldoet aan de kwalitatieve criteria.

– Je sluit de leerlijn Beroepskritieke Situaties van een Individueel Coach af en gaat verder met leerlijn Teamcoach (TC1) als onderdeel van de Leergang Professioneel Coach, of je gaat verder met verdieping leerlijn Individueel Coach (IC6 t/m IC8).

NB. Mocht -om wat voor reden- het niet lukken je CV1 voortijdig aan te leveren, ga wel naar deze lesdag en informeer de coachopleider via info@coachboulevard hierover .

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Afronding Coachtraject & Mini-assessment

 • Week
  Datum
   
 • 14
  maandag 01 april 2019
 • 16
  donderdag 18 april 2019
  VOL
 • 41
  woensdag 09 oktober 2019
 • 46
  woensdag 13 november 2019
 • 02
  woensdag 08 januari 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.