ALT02 - Agile en Lean principes

Deze lesdag staat in het teken van het vertrouwd raken met Agile en Lean principes en basistools. Van belangrijke termen, principes en methoden waar je in de voorbereidende literatuur kennis mee hebt gemaakt worden toepassingsmogelijkheden besproken. Ook wordt ingegaan op relevante methoden vanuit Six Sigma (waaronder VOC en DMAIC) en TQM.

Je leert de principes te hanteren en toe te passen waarbij dieper wordt ingegaan op de begrippen Mura, Muda en Muri en 'Flow' en 'Pull'. Daarbij maak je kennis met verschillende methoden en benaderingen waaronder Scrum, Kanban, KANO, CTQ, JIT, Jidoka en SOW.

Vanuit begrip van het ontstaan van methoden (Lean vanuit de productie, Agile vanuit softwareontwikkeling) worden methoden vertaald naar toepassing in andere sectoren zoals de dienstverlening en de zorg.

Je krijgt inzicht in het begrip waardestromen en de toepassing daarvan.Je krijgt inzicht in een groot aantal benaderingen gericht op het vergroten van flow.

Ook krijg je inzicht in het werken in sprints met het gebruik van een backlog.

Resultaat

-     Je kent de wortels van Agile en Lean en kunt deze plaatsen in het denken over organisaties, mensen en verandering;

-     Je kent het 'house of Toyota' en kunt methoden daar in plaatsen;

-     Je kunt veelgebruikte methoden vanuit TQM en SixSigma hanteren;

-     Je kunt het begrip klantwaarde invulling geven en daarbij technieken zoals Kano hanteren;

-     Je weet hoe methoden als 56, one-piece-flow, line balancing, productiecellen, Andon, Kanban, Poka Yoke, SMED, FMEA, kunnen bijdragen aan het realiseren van flow in processen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Agile en Lean principes

 • Week
  Datum
   
 • 11
  maandag 12 maart 2018
 • 20
  donderdag 17 mei 2018
 • 39
  maandag 24 september 2018
 • 50
  maandag 10 december 2018

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.