ALT03 - Agile-lean methoden

Nadat in ALT2 is geoefend met de basis principes en inzicht is verkregen in de belangrijkste begrippen en de samenhang, wordt in ALT3 dieper ingegaan op het praktisch hanteren van methoden. Weer met een vertaalslag naar andere (niet productie-) sectoren en waar mogelijk naar de eigen situatie.

Belangrijk is inzicht in de teamritmiek zoals die in Lean en Agile omgevingen wordt gehanteerd en het visueel management dat daarbij hoort.

Er wordt geoefend met valuestreammapping ('current state' en 'future state') en de verschillende symbolen die daarbij worden gebruikt.

Er wordt ingegaan op relevante meetmethoden zoals die op teamniveau kunnen worden gebruikt (zoals WIP (work in progress), doorlooptijden, bewerkingstijden, tacttijd en teamvelocity).

Besproken wordt welke methode past bij welke situatie en hoe methoden in samenhang kunnen worden toegepast.

Deelnemers aan deze dag hebben het recht om on-line een toets 'scrum en lean theorie' af te leggen. Het slagen voor deze toets geeft recht op een door Coachboulevard verstrekt certificaat 'Agile-lean Green Belt'. Voor deelnemers die hun Purple Belt certificaat willen behalen is deze toets verplicht.

De lesstof van ALT2 en ALT3 geeft deelnemers ook de benodigde basiskennis om zich desgewenst extern te laten certificeren als:

"     Professioneel Scrum Master (PSMI I) via Scrum.org

"     Green Belt via IIBLC.

Wel is het nodig de hiervoor vereiste Engelstalige literatuur te bestuderen.

Bij Coachboulevard kan informatie verkregen worden over de exacte vereisten.

Resultaat

-     Je kent de methoden en werkwijzen rond de Agile-teamritmiek;

-     Je kunt methoden voor visueel management hanteren;

-     Je weet wat een value stream map is en kent en herkent de verschillende onderdelen en symbolen;

-     Je kunt een eenvoudige value stream map maken;

-     Je kunt beredeneren wat de samenhang is tussen verschillende maatregelen en benaderingen gericht op flow en pull;

-     Je kent methoden voor inzichtelijk kwantificeren van situaties;

-     Je kunt (eenvoudige) berekeningen maken om bijvoorbeeld takt time, cycle time, process time en WIP te berekenen;

-     Je kent alle theorie die nodig is om het Agile-lean Green Belt examen met succes te kunnen maken en heeft met de belangrijkste onderwerpen geoefend.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Agile-lean methoden

 • Week
  Datum
   
 • 05
  woensdag 30 januari 2019
 • 16
  woensdag 17 april 2019
 • 26
  vrijdag 28 juni 2019
 • 45
  vrijdag 08 november 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.