ALT09 - Agile-lean teaminterventies

Op deze lesdag ervaar je wat het van een Agile-lean Teamcoach vraagt, om de verschillende perspectieven integraal toe te passen. Je leert als het ware van het ene (rode) been op het andere (blauwe) been te leunen en weer terug. Je werkt aan het versterken van jouw professionele houding als ALTC-er in het hier-en-nu van teams. Naast competenties als teamcoach en degelijke kennis van methodes blijft daarbij aandacht voor jouw skills als facilitator.

Concepten zoals klantwaarde, waardestroom, prestatie-indicatoren, visueel (zelf)management en Kaizen(verbeter)-sessies komen terug in de setting van teams en in de context van de organisatie als geheel.

Daarbij leer je hoe je op organisatieniveau kunt kijken naar procesvolwassenheid en proceseigenaarschap en waarom deze begrippen van belang zijn voor het bepalen van passende purple interventies in teams.

Je oefent om teams te helpen zich te richten op het voortdurend vergroten van klantwaarde en van hun eigen adaptie- en aanpassingsvermogen. Daarbij gebruiken we principes zoals die van toepassing zijn op zelforganiserende teams. De interventies zijn echter ook prima in te zetten door of in samenspel met leidinggevenden ('Agile-lean leaders').

In de lesdag is ruimte voor de inbreng van eigen cases en het oefenen met eigen werkvormen en gaan we in op vragen als: Wat zijn passende werkvormen? Welke interventies zet je wanneer in? Wat zijn kansen waar je bij aan kunt sluiten en wat zijn veel voorkomende valkuilen?

Resultaat

-     Je kunt de kritieke succesfactoren van coaching en de principes van Lean met elkaar verbinden vanuit jouw visie als Agile-lean Teamcoach;

-     Je weet de juiste vragen te stellen voor de start van een traject en krijgt een beeld hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden en weet daarbij het instrument 'paarse functionele analyse' te gebruiken;

-     Je kunt interventies doen met betrekking tot werkprocessen in de bredere context van de organisatie;

-     Je kunt met teams een meetlat formuleren in de vorm van meetbare en stimulerende KPI's;

-     Je kunt een team helpen in het vanzelfsprekend en productief krijgen van werkvormen voor continu verbeteren;

-     Je kunt onderbouwde keuzes maken uit een groot pallet beschikbare interventies en werkvormen passend bij het team en de situatie van dat team;

-     Je bent je bewust van jouw persoonlijke voorkeuren en valkuilen bij het doen van 'paarse' interventies.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Agile-lean teaminterventies

 • Week
  Datum
   
 • 03
  vrijdag 18 januari 2019
 • 19
  maandag 06 mei 2019
 • 36
  woensdag 04 september 2019
 • 49
  woensdag 04 december 2019
 • 06
  vrijdag 07 februari 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.