Basis ALT - Basis Agile-Lean Teamcoach

Na het afronden van deze fase geldt voor de deelnemer dat deze:

-     De basishouding en het competentieprofiel en de van daaruit in te vullen rollen van de Agile-Lean Teamcoach kent;

-     De 5 Kritieke Succesfactoren (KSF'en) van coaching kent en de KSF'en context, meetlat en eigenaarschap kan toepassen in een teamsetting;

-     De principes van Agile en Lean kent en kan overbrengen op een team;

-     Veelgebruikte methoden voor het verbeteren van processen kan toepassen en faciliteren;

-     Lean methoden om 'flow en pull' in processen te bereiken kan toepassen inclusief bijbehorende kwantitatieve analyses en (eenvoudige) berekeningen;

-     Teams kan helpen om te komen tot prioritering en werkverdeling met behulp van de principes van Scrum en visueel management;

-     In staat is te slagen voor de examens Agile-Lean Green Belt (theoretische en praktische toets) en Scrum Master.

Basis Agile-Lean Teamcoach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

ALT01: Competentieprofiel & de 5 Succesfactoren

Deze 1-daagse is een basis voor de benadering van coaching door Coachboulevard. Praktisch, en systeem- en resultaatgericht.
Lees meer ...

ALT02: Agile en Lean principes

Deze lesdag staat in het teken van het vertrouwd raken met Agile en Lean principes en basistools. Van belangrijke termen, principes en methoden waar je in de voorbereidende literatuur kennis mee hebt gemaakt worden toepassingsmogelijkheden besproken.
Lees meer ...

ALT03: Agile en Lean methoden

In ALT3 wordt dieper ingegaan op het praktisch hanteren van methoden. Weer met een vertaalslag naar andere (niet productie-) sectoren en waar mogelijk naar de eigen situatie.
Lees meer ...

ALT04: Faciliteren van teams in Agile en Lean

Het centrale thema van deze lesdag is met teams aan de slag gaan met de agile- en lean principes en methoden, met het accent op leren en 'continu verbeteren'.
Lees meer ...