Basis ALT - Basis Agile-Lean Teamcoach

Na het afronden van deze fase geldt voor de deelnemer dat deze:

-     De basishouding en het competentieprofiel en de van daaruit in te vullen rollen van de Agile-Lean Teamcoach kent;

-     De 5 Kritieke Succesfactoren (KSF'en) van coaching kent en de KSF'en context, meetlat en eigenaarschap kan toepassen in een teamsetting;

-     De principes van Agile en Lean kent en kan overbrengen op een team;

-     Veelgebruikte methoden voor het verbeteren van processen kan toepassen en faciliteren;

-     Lean methoden om 'flow en pull' in processen te bereiken kan toepassen inclusief bijbehorende kwantitatieve analyses en (eenvoudige) berekeningen;

-     Teams kan helpen om te komen tot prioritering en werkverdeling met behulp van de principes van Scrum en visueel management;

-     In staat is te slagen voor de examens Agile-Lean Green Belt (theoretische en praktische toets) en Scrum Master.

Basis Agile-Lean Teamcoach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

ALT01: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Deze 1-daagse is een basis voor de benadering van coaching door Coachboulevard. Praktisch, en systeem- en resultaatgericht.
Lees meer ...

ALT02: Agile-lean uitgangspunten

Deze lesdag staat in het teken van het vertrouwd raken met de Agile-lean uitganspunten. Van belangrijke termen, principes en methoden waar je in de voorbereidende literatuur kennis mee hebt gemaakt worden toepassingsmogelijkheden besproken.
Lees meer ...

ALT03: Agile-lean methoden

In ALT3 wordt dieper ingegaan op het praktisch hanteren van methoden. Weer met een vertaalslag naar andere (niet productie-) sectoren en waar mogelijk naar de eigen situatie.
Lees meer ...

ALT04: Faciliteren van teams als Agile-lean teamcoach

Het centrale thema van deze lesdag is met teams aan de slag gaan met de agile- en lean principes en methoden, met het accent op leren en 'continu verbeteren'.
Lees meer ...