BC - Opleiding Basis Coachen

De drie 1-daagsen van de Opleiding Basis Coachen vormen de noodzakelijke en voorwaardelijke kennis en vaardigheden voor de Opleiding Individuele Coaching (IC) en Teamcoaching vanuit Systeemdenken (TC). "Als je weet wat je kunt zien, dan volgt de interventie vanzelf." Centraal op de eerste dag staan de beroemde 4 succesfactoren, daarnaast komt het competentieprofiel van St!R en NOBCO aan bod.

U oefent met het GROW-model als basismethode. BC2 (Dynamiek van Intervisie) richt zich oa op twee dynamische modellen. BC3 richt zich op situationeel coachen vanuit visie. Nog teveel wordt de werkcontext verwaarloosd. Vanuit het model van Hersey en Blanchard herkent u aan gedrag en uitspraken op welk niveau iemand of een groep zich gedraagt. Dit relateert u aan wat u kunt en mag verwachten vanuit de visie en ontwikkelingsniveau van de medewerkers. U leert uw stijl te (her)kennen en ontwikkelen - voor zowel team- als individuele gesprekken. De opleiding wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Basis Coachen.

Opleiding Basis Coachen bestaat uit de volgende 1-daagsen:

BC1: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Thema: 5 kritieke succesfactoren, voorwaardelijk voor elk coachtraject. Daarnaast interventies maken vanuit het competentieprofiel van de coach (St!R en NOBCO)
Lees meer ...