IC2 - Coachen op Gedrag

Coachen op Gedrag (IC2)

(1e niveau ijsberg - single loop)

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag en het effect ervan op de interactie. Gedrag en interactie zijn verbonden met waarnemen en (dus) het hier-en-nu. Coachen op gedrag en interactie blijkt een goede werkwijze te zijn, maar is voor veel managers, medewerkers en coaches een lastige materie. De deelnemer leert competenties waar te nemen, wat de meerwaarde is van competenties als effectieve en communiceerbare meetlat en waarom competenties met ijsbergen worden vergeleken.

De opbouw van een competentiegesprek komt aan bod. Je werkt o.a. met de oefening Persoonlijk Competentieprofiel als Coach om in de praktijk snel onderscheidend gedrag en opvattingen in deboven tafel te krijgen.

Je leert een koppeling met de leerstijlen van Kolb te maken. Het verschil tussen intentie en hoe gedrag overkomt bij anderen wordt expliciet gemaakt.

De deelnemer leert hoe hij de hier-en-nu situatie optimaal kan benutten door goed waar te nemen en deze te benoemen in relatie met competent gedrag (meetlat en context).

In de middag staat het hier-en-nu centraal. Er wordt geoefend met een CoCo-gesprek (Coachen op Competentieontwikkeling) aan de hand van het PAIR-model.

In het tweede deel van de middag oefent de deelnemer met praktijksimulaties d.m.v. dramatechnieken om de coachee in het hier-en-nu letterlijk te laten oefenen met adequaat gedrag. De coachee krijgt inzicht in zijn eigen bijdrage aan de kritieke situatie om vervolgens dit eigengedrag adequaat bij te sturen.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt in het coachen gedragskernkwadrant hanteren.

– Je kunt een eigen competentieprofiel coach samenstellen.

– Je kunt coachen op een competentieprofiel.

– Je kunt evt. m.b.v. de Reflectiemodel van Korthagen coachen op single loop reflecteren.

– Je kunt gedrag en ontwikkeling relateren aan de voorkeursleerstijl van Kolb.

– Je kunt een CoCo-gesprek voeren, Coachen op Competentie-Ontwikkeling.

– Je bent in staat competenties te observeren en te koppelen aan het geven van feedback op gedrags- en interactiepatronen in de hier-en-nu situatie.

– Je kunt de borging van het geleerde in de werkcontext in het kader van de ‘the three way fit’ plaatsen.

– Je kunt coachen met praktijksimulatie.

– Je kunt perspectiefwisseling toepassen.

– Je kunt de opleiding coach niveau Practitioner EMCC/ NOBCO afronden door het indienen van de NOBCO-portfolio en leerjournaal. Je dient tevens een coachverslag van je praktijkervaring in te dienen

– Met het certificaat Leergang Practitioner kun je bij de NOBCO vrijstelling krijgen voor onderdelen van de EQI Coach niveau Practitioner.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen op Gedrag

 • Week
  Datum
   
 • 22
  woensdag 29 mei 2019
  VOL
 • 27
  maandag 01 juli 2019
 • 41
  maandag 07 oktober 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.