IC3 - Coachen op Opvattingen & Overtuigingen

Coachen op Opvattingen & Overtuigingen (IC3)

(2e niveau ijsberg - double loop)

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): de opvattingen, de mentale patronen, double loop leren. Van een coach mag je verwachten dat hij transparant is in de bijdrage die hij levert. Dat vraagt van de coach dat hij weet wat hij doet. Verschillende werkwijzen staan de coach hierbij ter beschikking. Het GROW-model van Whitmore, de Walking Scale (BC1) en de STARRT-methode (BC2, IC2) zijn bij de deelnemer al bekend. En de deelnemer maakt een beredeneerde keuze voor progressiegerichte of probleemgerichte coaching: gericht op het bereiken van successen in het handelen (Solution Focus) of op het verminderen of hanteerbaar maken van belemmerende overtuigingen en patronen.

De deelnemer leert verdiepende vragen te stellen en wordt geconfronteerd met zijn eigenbasishouding in het coachen. Hij leert op een praktische wijze te coachen met de REA-methode. Dit doet de deelnemer door specifiek gedrag, opvattingen en drijfveren van de coachee (irrationeel en rationeel) op het schema van de ijsberg in te vullen. Taalgebruik is deze dag van belang om mentale beelden te verruimen: anders kijken (reframen), meer zien, nieuwe mogelijkheden. De deelnemer leert om samen met de coachee uit te zoeken wat op een bepaald moment het beste past om te bereiken wat hij wil. De deelnemer ontwikkelt het gebruik van de z.g. ‘Gouden Driehoek’ waarbij hij het analoge proces van eigen emoties en opvattingen in de hier-en-nu situatie verbindt met de daar-en-dan situatie (context). Deze koppeling vertaalt de coach in een interventie die aansluit bij het leerproces en -stijl van de coachee.

Met deze 1-daagse is de deelnemer in staat om 1-op-1 coachgesprekken aan te gaan en met verschillende coachwerkwijzen inspirerend de niveaus ‘denken’ en ‘emoties’ uit te diepen. En weer terug te brengen naar conclusies voor het ‘doen’ in relatie met anderen.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je hebt je de principes van progressiegerichte (Solution Focus) en probleemgerichte (REAmodel) basismodellen eigen gemaakt.

– Je hanteert de ijsbergmethode en de REA.

– Je kunt in aansluiting verdiepende vragen stellen.

– Je kunt met taal ruimte creëren in mentale beelden, opvattingen.

– Je herkent de basishouding: O.E.N. en dynamiek van eigen stijl, valkuilen.

– Je kunt interveniëren op dynamiek in de hier-en-nu situatie d.m.v. de Gouden Driehoek.

– Je kunt werkwijzen aan een plan van aanpak koppelen.

– Je kunt vanuit de positieve psychologie interventies creëren.

– Je kunt taal bewust inzetten om beweging in de mindset te creëren: herkaderen.

– Je kunt immediate (rechtstreeks en zonder hulpmiddelen) coachen op belemmerende vragen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen op Opvattingen & Overtuigingen

 • Week
  Datum
   
 • 10
  maandag 04 maart 2019
  VOL
 • 27
  woensdag 03 juli 2019
  VOL
 • 38
  woensdag 18 september 2019
 • 45
  maandag 04 november 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.