IC4 - Coachen op Waarden & Drijfveren

Coachen op Waarden & Drijfveren (IC4)

(3e niveau ijsberg)

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): niveau van waarden en drijfveren/ motieven. Het kernkwadrant is een krachtig vertrekpunt om inzicht te verkrijgen op eigen persoonskenmerken. Vanuit de test van Schein maken we een koppeling met drijfveren. In de ochtend staat het bevragen op kwaliteiten en drijfveren centraal.

De focus ligt op doorvragen op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. De deelnemer als coach leert een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand. Naast de succesfactor ‘ijsberg’ ligt ook veel aandacht bij het ‘hier-en-nu’, het stilstaan bij en ervaren en benoemen van wat zich aandient. De deelnemer krijgt inzichten in zijn eigen kwaliteiten en drijfveren.

In de middag komt het verdiepend coachen aan bod. Aan de hand van thema’s en patronen wordt er geoefend met doorvragen. Bateson waarschuwt voor de gevaren/effecten van triple loop reflectie. Wij hanteren dan ook een double/triple-loop reflectie. De double/triple loop reflectie van de coachee staat centraal: wat zegt dit over mij? De basisassumpties van waaruit iemand handelt worden duidelijk met het doorvragen op irrationeel en emotioneel geladen opvattingen en met een verdieping in het model ‘Cirkel van 8’.

De begrippen overdracht, tegenoverdracht, introjectie worden ervaren.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je hanteert kernkwadrant en tegenkernkwadrant.

– Je werkt met loopbaanwaarden (waaronder ankers, drives en werkvoorwaarden).

– Je kunt coachen op inzicht op bepaalde thema’s.

– Je kunt verdiepend coachen vanuit double loop reflectievragen.

– Je kunt doorvragen op drijfveren en bevragen op double loop reflectieniveau.

– Je hanteert stiltes en laat een onderzoekende houding zien.

– Je kunt impliciete aannames koppelen aan waarden en drijfveren.

– Je werkt met het schema van de Cirkel van 8 en kunt dit relateren aan de coachvraag.

– Je relateert persoonlijke talenten en waarden aan context.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen op Waarden & Drijfveren

 • Week
  Datum
   
 • 12
  donderdag 21 maart 2019
  VOL
 • 37
  vrijdag 13 september 2019
 • 41
  dinsdag 08 oktober 2019
 • 49
  maandag 02 december 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.