IC6 - Coachen van Individu in Groepscontext

Coachen van Individu in Groepscontext (IC6)

Centraal staat het waarnemen en de analyse. Vanuit systeemdenken vanuit het grotere geheel naar de bijdragen van kleinere subdelen kijken en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat om hoe het individu zich verbindt (intentie en feitelijk) met anderen, de interactie tussen individu en teamleden. Hoe gaan zij gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie?

De deelnemer leert in de ochtend het fenomeen voorgrond-achtergrond in een interactie te zien, evenals de 5 Kritieke Succesfactoren,

De deelnemer leert hoe de ontwikkelingsfasen van een groep naar een team verlopen, en leert aan de hand van de Functionele Analyse en observatie van het gedrag in het hier-en-nu een beeld te vormen hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden.

In de middag ligt het accent op circulaire interventies maken in individuele coaching en intake ‘doen’ met opdrachtgever zonder het team. De deelnemers concentreren zich op een gesprek met een manager die zijn zienswijze projecteert op het team zonder naar zijn eigen aandeel te kijken. De opdracht is om de projectie bespreekbaar te maken en een eigen leervraag te activeren. Hierbij zijn met name het sturen op betrekkingsniveau en metacommunicatie van belang, evenals de focus op leerprocessen in interactie. Het model van de Roos van Leary is daarbij behulpzaam en het circulair interveniëren op de interactie in de hier-en-nu situatie. Als individueel coach moet je in staat zijn de manager te informeren vanuit een systeemgerichte invalshoek zodat deze zonder gezichtsverlies leert naar zijn eigen aandeel te kijken.

Circulair interveniëren in individuele coaching is even wennen, maar na deze lesdag gaat er eenwereld voor je open.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je verkrijgt inzicht in het verloop van ontwikkelingsfasen en teamcompetenties en bijdrage van individu daarin (Tuckman en Lingsma).

– Je analyseert het verschil tussen lineair en circulair denken.

– Je herkent aannames en regels vanuit systeemdenken.

– Je bent in staat de kwaliteit van interactie waar te nemen.

– Je kunt de Roos van Leary onderkennen in driehoekrelatie manager-team-coach.

– Je kunt een ‘Functionele Analyse van een teamfunctioneren’ maken.

– Je kunt de onbalans in de 5 Kritieke Succesfactoren benoemen.

– Je kunt circulair interveniëren in individuele coaching.

– Je kunt een intakegesprek voeren met manager over zijn bijdrage t.a.v. het teamfunctioneren.

– Je kunt projectie van de manager op het team bespreekbaar maken en vandaaruit een leervraag voor de manager formuleren.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen van Individu in Groepscontext

 • Week
  Datum
   
 • 36
  maandag 02 september 2019
 • 47
  maandag 18 november 2019
 • 02
  vrijdag 10 januari 2020
 • 05
  woensdag 29 januari 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.