TC5 - Coachen van zelforganiserende teams

Coachen van Zelforganiserende Teams (TC5)

Deze lesdag gaat over een aantal kritieke situaties in het begeleiden van zelforganiserende teams. Voor de meeste organisaties betekent dit het begeleiden van transformatieprocessen in teams en daarmee in organisaties.

In de ochtend staat het kunnen werken met de diverse begrippen centraal. Uitgangspunt is jouw ingebrachte opdracht over de (niet-)lerende organisatie. Wederom is het metamodel van de 5 KSF’en leidraad om overzicht te bieden in het geheel wat er op teams afkomt. Deze vormen de basis voor interventies en een stappenplan voor teams. Zoals de relatie context-meetlat-eigenaarschap. Het gaat niet om veranderen, als wel om het voortdurend aanpassen aan een veranderende omgeving. Grip krijgen op dat proces. Vanuit de lean filosofie is een aantal werkwijzen goed bruikbaar om effectiviteit in het proces te krijgen. Quinn noemt dat ‘Een brug bouwen terwijl je erover loopt’.

Deelnemers krijgen inzicht in het transitieproces en krijgen een werkwijze aangereikt om met een team de transitie en de bijdrage erin bespreekbaar te maken. Feedbackloops maken duidelijk wanneer en hoe dit proces stagneert. Dit proces wordt onterecht weerstand genoemd. De deelnemer oefent met verandertaal i.p.v. behoudtaal (motivational interviewing). De metaviewoefening leert een team naar het eigen proces te kijken om progressiegericht bij te stellen.

Argyris heeft het over de noodzaak van double loop-leren en het rol model van het management hierin. In de middag een gesprek met opdrachtgever en/of manager: ‘Zet jezelf op de foto’. Een aantal facetten van executive coaching komen hier aan bod. Kritieke momenten uit de praktijk uit de vooraf aangeleverde lesdagformulieren worden als praktijksituaties ingezet. Kern is het onbespreekbare bespreekbaar maken en functioneel te houden. De deelnemer oefent met de plek der moeite.

Deelnemers leren of hun interventie het ongemak ín de organisatie draaglijk maakt en (dus) in stand houdt of dat het bijdraagt aan een mindset-verandering. De dag eindigt met lessons learned en reflectie op ingebrachte casussen.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt begrippen rondom zelfsturing en zelforganisatie deugdelijk hanteren.

– Je past vanuit de visie en principes van lerende organisatie je interventies toe.

– Je kunt samen met de betrokkenen een competentieprofiel van een zelforganiserend team neerzetten.

– Je weet met de 5 transitiefasen groepsdynamieken die opkomen in transformatie bespreekbaar te maken.

– Je coacht vanuit motivational interviewing op verandertaal.

– Je leert een team vanuit de lean filosofie de driehoek context-meetlat-eigenaarschap vorm te geven.

– Je coacht het team op diverse mogelijkheden van collectief eigenaarschap, zoals reflecteren over eigen handelen, de metaview-oefening toe te passen om naar eigen proces te kijken en handelen aan te passen.

– Je leert begeleide dialoog tussen het team en manager toe te passen om onderlinge afstemming 29 effectiever te maken.

– Je kunt een gesprek aangaan met management over ‘zet jezelf op de foto’.

– Je leert ‘de plek der moeite’ vorm te geven.

– Je kunt diverse praktijksituaties analyseren op knelpunten en mogelijkheden.

De TC’ers leveren hun Teamcoachverslag 2 weken voor lesdag TC6 in. Daar worden de verslagen besproken.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Coachen van zelforganiserende teams

  • Week
    Datum
     
  • 15
    donderdag 11 april 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.