ALT01 - Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Deze 1-daagse is een basis voor de benadering van coaching door Coachboulevard. Praktisch, en systeem- en resultaatgericht.

Tijdens deze 1-daagse staan de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF'en), die binnen elk coachtraject van belang zijn, centraal:

-     de context,

-     de meetlat,

-     het eigenaarschap,

-     de ijsberg en

-     de hier-en-nu situatie.

De deelnemer leert diverse interventies toe te passen op deze 5 Kritieke Succesfactoren, met name Meetlat en Eigenaarschap. Basismodellen worden geoefend en eigen gemaakt.

Op deze dag wordt het begrip proces verbreed naar de groepsdynamiek die optreedt in samenwerkingsprocessen. Deze dag biedt de noodzakelijke basiskennis die wordt verondersteld in de andere 1-daagsen, namelijk systeem- en progressiegericht analyseren en interveniëren.

Je oefent met (eigen) praktijksituaties en leert met de 5 Succesfactoren te interveniëren op de coachvraag. Je leert de kracht van het vragen stellen. Je leert 3 basismodellen die je direct kunt toepassen.

Resultaat

Het resultaat van deze dag is dat je goed gefocust kunt waarnemen en een kader hebt om als basis Agile-lean Teamcoach gesprekken aan te gaan.

-     Je kent het kader HS-GS van coachen (Huidige Situatie & Gewenste Situatie);

-     Je kunt het GROW-model toepassen;

-     Je kunt vanuit progressiegericht coachen de (team)Walking Scale toepassen;

-     Je kunt waarnemingen en uitspraken in een coachgesprek koppelen aan de

5 Succesfactoren;

-     Je kent de kracht van het vragen stellen;

-     Je hebt inzicht in een sterkte-/zwakteanalyse van jouw coachhouding en -handelen m.b.v. feedback van anderen en je hebt het inzicht om de aandachtspunten in kansen om te zetten;

-     Je kunt jouw eigen handelen plaatsen in het competentieprofiel;

-     Je hebt inzicht in processen van leren leren.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

 • Week
  Datum
   
 • 06
  woensdag 06 februari 2019
 • 16
  woensdag 17 april 2019
 • 36
  vrijdag 06 september 2019
 • 44
  vrijdag 01 november 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.