OLVG01 - Succesfactoren

LTC01 Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Deze 1-daagse is voor iedere LeanTeamcoach met weinig methodische coachervaring een must.

Tijdens deze 1-daagse staan de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’en), die binnen elk coachtraject van belang zijn, centraal:

– de context,

– de meetlat,

– het eigenaarschap,

– de ijsberg en

– de hier-en-nu situatie.

De deelnemer leert diverse interventies toe te passen op deze 5 Succesfactoren, met name Meetlat en Eigenaarschap. Basismodellen worden geoefend en eigen gemaakt. Op deze dag wordt het begrip proces verbreed naar de groepsdynamiek die optreedt in samenwerkingsprocessen. Deze dag biedt de noodzakelijke basiskennis die wordt verondersteld in de andere 1-daagsen, namelijk systeem- en progressiegericht analyseren en interveniëren.

U heeft uzelf in het intakeformulier gescoord op het erkende competentieprofiel van de LeanTeamcoach.

U oefent met (eigen) praktijksituaties en leert met de 5 Succesfactoren te interveniëren op de coachvraag.

U leert 3 basismodellen die u direct kunt toepassen.

Resultaat

Het resultaat van deze dag is dat u goed gefocust kunt waarnemen en een kader heeft om als basis LeanTeamcoach elk coachingsgesprek aan te gaan.

– U kent het kader HS-GS van coachen (Huidige Situatie & Gewenste Situatie).

– U kunt het GROW-model toepassen.

– U kunt vanuit progressiegericht coachen de (team)Walking Scale toepassen.

– U kunt waarnemingen en uitspraken in een coachgesprek koppelen aan de 5 Succesfactoren.

– U heeft inzicht in een sterkte-/zwakteanalyse van uw coachhandelen m.b.v. feedback van anderen en u heeft het inzicht om de aandachtspunten in kansen om te zetten.

– U kunt uw eigen handelen plaatsen in het competentieprofiel.

– U heeft inzicht in processen van leren leren.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Succesfactoren

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.