TC3 - Conflicten in teams productief maken

Conflicten in teams productief maken (TC3)

In de Beroepskritieke Situaties van een teamcoach is het interveniëren op conflicten bijna een vast onderdeel. Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport in coachingsland: coachen van conflicten. Misschien wel de hoofdtaak van de manager, teamcoach en de leanteamcoach van nú. De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen conflictopvattingen en conflictgedrag. En de deelnemer krijgt inzicht in hoe conflictvaardig de organisatie is.

De communicatievaardigheden die nodig zijn in relatie tussen de kwaliteit van processen en conflicten -die om diverse redenen, lees belangen, ontstaan- worden merkbaar. Er wordt gewerkt met de escalatietrap van Glasl, de deelnemer leert de escalatie herkennen en leert hoe hij conflictpartijen aan de praat krijgt en hoe hij anderen kan coachen tot meer conflictvaardig gedrag. Vanzelfsprekend komen systeemtheorie en de basisprincipes van coaching ook hier aan de orde. De deelnemer leert verschillende typen conflicten te signaleren en de escalatiefasen te onderkennen en kan destructieve interactie tussen de betrokkenen bespreekbaar maken. Hij coacht de betrokkenen, al dan niet met spelregels, op hun eigenaarschap voor het proces, op de effecten van hun gedrag, op de voortgang en het resultaat.

De deelnemer leert conflicten met meerdere betrokkenen te coachen met behulp van de 5 stappen van Conflictcoaching. Dit 5 stappen-model vormt de basis om vervolgens conflicten uit eigen praktijksituaties uit M1, M2- en zelfs M3-teams te coachen. Kortom: hij krijgt trek in conflicten. De teamcoach en het team leert dat conflicten drempels zijn waar je over moet voor een betere communicatie en afstemming.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt werken met een workshop ‘Spelen met Conflicten’ met grote groepen.

– Je hebt inzicht in het kader van conflictcoaching: conflictvaardigheid, conflictmanagement en uw bijdrage als conflictcoach.

– Je hebt inzicht in de escalatietrap van Glasl.

– Je herkent de escalatiedynamiek in de hier-en-nu situatie.

– Je werkt met de IJsbergmethode om conflicten inzichtelijk en onpersoonlijk te maken, c.q. zonder gezichtsverlies.

– Je werkt met spelregels en de 5 stappen van Conflictcoaching.

– Je maakt destructieve interactie bespreekbaar.

– Je toont je meerzijdig partijdig.

– Je stelt grenzen.

– Je past je interventie aan op het niveau van het conflict.

– Je coacht betrokkenen op eigenaarschap voor het interactieproces en het te behalen resultaat.

De deelnemer sluit de Leergang Professioneel Coach wat betreft de lesdagen af en bereidt zich voor op het assessment. Heeft de cursist voor de Leergang Teamcoach of Individuele Coach en Teamcoach gekozen dan gaat hij verder met lesdag TC4.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Conflicten in teams productief maken

 • Week
  Datum
   
 • 15
  maandag 08 april 2019
 • 27
  maandag 01 juli 2019
  VOL
 • 38
  maandag 16 september 2019
 • 45
  vrijdag 08 november 2019
 • 03
  vrijdag 17 januari 2020
 • 10
  maandag 02 maart 2020
 • 14
  woensdag 01 april 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.