ALT08 - Conflicten in teams productief maken

Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport: coachen van conflicten. Een belangrijke taak van een begeleider van teams en organisaties die in beweging zijn. Bij samenwerken en afstemmen hoort botsen. Dat kan zakelijk ongemakkelijk zijn als het (te) persoonlijk, emotioneel en escalerend wordt. Conflicten geven aan waar leanprocessen en interactie vragen om bijstelling. Ze hebben dus een functie. Conflictvaardig en een conflictwaardige organisatie zijn (kern)competenties die bij een organisatie met een groot aanpassingsvermogen horen.

De deelnemer krijgt inzicht in zijn eigen conflictopvattingen en conflictgedrag. De communicatievaardigheden die nodig zijn in relatie tussen de inhoud en proces en de conflicten -die daarbij om diverse redenen, vaak verschillende belangen, ontstaan- worden merkbaar.

Er wordt gewerkt met de escalatietrap van Glasl (2004). De deelnemer leert de escalatie te herkennen en hoe hij conflictpartijen aan de praat krijgt en anderen kan coachen tot meer conflictvaardig gedrag. Vanzelfsprekend komen systeemtheorie en de basisprincipes van coaching ook hier aan de orde. De deelnemer leert verschillende typen conflicten te signaleren en de escalatiefasen te onderkennen en kan destructieve interactie tussen de betrokkenen bespreekbaar maken. Hij coacht de betrokkenen, al dan niet met spelregels, op hun eigenaarschap voor het proces, op de effecten van hun gedrag, op de voortgang en het resultaat.

De deelnemer leert conflicten met meerdere betrokkenen te coachen met behulp van de

5 stappen van conflictcoaching. Kortom: hij krijgt trek in conflicten. De Agile-lean Teamcoach leert dat conflicten drempels zijn waar je over moet voor een betere, duurzame communicatie en afstemming.

Resultaat

-     Je kunt werken met een workshop 'Spelen met Conflicten' (intervisieopdracht);

-     Je hebt inzicht in het kader van conflictcoaching: conflictvaardigheid, conflictmanagement en jouw bijdrage als conflictcoach;

-     Je hebt inzicht in de escalatietrap van Glasl;

-     Je herkent de escalatiedynamiek in de hier-en-nu situatie;

-     Je onderkent de KSF ijsberg en kent basisvragen voor het weerleggen van belemmerende opvattingen;

-     Je werkt met spelregels en de 5 stappen van conflictcoaching;

-     Je maakt destructieve interactie bespreekbaar;

-     Je toont je meerzijdig partijdig;

-     Je stelt grenzen;

-     Je past jouw interventie aan op het niveau van het conflict;

-     Je coacht betrokkenen op gezamenlijk eigenaarschap voor het interactieproces en het te behalen resultaat.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Conflicten in teams productief maken

 • Week
  Datum
   
 • 15
  maandag 08 april 2019
  VOL
 • 27
  maandag 01 juli 2019
 • 45
  vrijdag 08 november 2019
 • 03
  vrijdag 17 januari 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.