BC3 - Contextgericht Coachen

Contextgericht Coachen (BC3)

Tijdens deze dag komt de basis van systeemgericht en progressiegericht coachen met de vijfde Succesfactor ‘context’ goed aan bod. Coachboulevard vraagt speciale aandacht voor de succesfactor context:

– Hoe zichtbaar is/wordt het belang van de (team)coachvraag in de werkcontext?

– Welke feedback uit de context moet het coachtraject opleveren?

– Hoe kan de coachee zijn vaardigheden opgedaan tijdens het coachtraject ‘borgen’ in zijn werkcontext?

– Welke ondersteuning krijgt de coachee/het team tijdens het coachtraject vanuit de context (leidinggevende of collega’s)?

De wisselwerking in een coachvraag tussen interpersoonlijk (inzichten in interactie tussen personen) en intrapersoonlijk (inzichten in opvattingen en waarden de persoon) staan centraal. Van uitzoomen (‘de kaart is niet het gebied’) naar inzoomen (ijsberg van de persoon) en weer uitzoomen: acties plaatsen in de context. Dat niet alles haalbaar is met coachen wordt duidelijk met de three way fit, essentieel voor de borging van het geleerde in de werk-/organisatiecontext.

De deelnemer leert gedrag in de hier-en-nu situatie herkennen en te benoemen en te relateren aan wat er binnen de organisatie verwacht kan worden vanuit de visie van de organisatie. Vanuit die visie leert een coachend leidinggevende omgaan met het zogenaamde ‘pettendilemma’. Niet twee maar drie petten namelijk die van (inspirerend) leider, manager en coach maken het verschil tussen een reactief en een proactief manager. De deelnemer leert perspectiefwisseling toe te passen. Naast basiscoachen leert de deelnemer proactief te coachen. De coachee heeft bijvoorbeeld geen last van zijn gedrag, de omgeving wel..

Deze dag levert de deelnemer een aantal systeemgerichte inzichten en interventies op. De deelnemer leert circulair waar te nemen en te analyseren. Niet de oplossing is interessant, maar inzicht in hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden. Op basis hiervan kan de coachee gericht zijn gedrag bijstellen. Ook vandaag leert de deelnemer naar zijn eigen bijdrage hierin te kijken.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt een relatie leggen tussen de interactie/wisselwerking van context van de coachee en de coachvraag.

– Je leert perspectiefwisseling toe te passen o.a. door context te tekenen.

– Je bent in staat de vertaalslag van missie en visie naar functie en persoonlijke doelen te maken.

– Je herkent de drie petten van een coachend leidinggevende.

– Je kunt onderscheid maken tussen ontwikkelingsniveau en verwachtingsniveau.

– Je kunt basiscoachen en proactief coachen vanuit de vier C-rollen.

– Je kunt schakelen tussen zichtbaar gedrag (hier-en-nu) en te verwachten gedrag (eigenaarschap en meetlat en context).

– Je reflecteert op de drie competenties: verbeeldingskracht, veerkracht en tegenwoordigheid van geest.

– Je kunt doorgaan voor de opleiding coach niveau Practitioner EMCC/ NOBCO (BC1-BC4, IC1 en IC2) door het indienen van de NOBCO-portfolio en leerjournaal. Voor de praktijkervaring dien je nog een verslag in te dienen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Contextgericht Coachen

 • Week
  Datum
   
 • 15
  woensdag 10 april 2019
 • 20
  woensdag 15 mei 2019
 • 26
  vrijdag 28 juni 2019
 • 44
  maandag 28 oktober 2019
 • 51
  woensdag 18 december 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.