Diensten

Coach Boulevard: Partner in organisatie ontwikkeling

Coach Boulevard staat bekend als gerenommeerd, no-nonsens en resultaatgericht
opleidingsinstituut waar verantwoord vakmanschap hoog in het vaandel staat. Vanzelfsprekend
ervaar je deze eigenschappen ook in onze dienstverlening. Typerend voor onze aanpak is dat we
systeemgericht kijken en uitgaan van het aanwezige potentieel. Deze positieve benadering werkt
als brandstof voor de verbetermotor van teams. We leren teams daarbij om te kijken naar hun
interactie, binnen en buiten het team. Want in de interactie worden talenten (on)zichtbaar.
Wij begrijpen dat geen organisatie en haar context hetzelfde is. Daarom brengen we graag samen
in kaart wat jullie opgave is en welke ontwikkelstappen jullie willen maken. Vervolgens bepalen
we samen wat de eerste betekenisvolle stap is en welke begeleiding hierbij passend is.

 

Duurzaam ontwikkelen en continue verbeteren

Een veranderende klantvraag, nieuwe regelgeving, technologie, een pandemie of krapte op de
arbeidsmarkt, het zijn maar een paar voorbeelden die van invloed zijn op de continuïteit van je
organisatie. Op welke manier jouw organisatie ook wordt uitgedaagd, een ding is zeker:
wendbaarheid is onmisbaar voor lange termijn succes van organisaties.
Wendbaarheid vraagt om aanpassingsvermogen en de sleutel daartoe is leren en ontwikkelen.
Niet alleen leren door het (individueel) ontwikkelen van kennis en vaardigheden, juist ook door
het in teamverband leren om de samenwerking en het organiserend vermogen optimaal af te
blijven stemmen op de omgeving en de opgave.
Wij begeleiden organisaties zodat ze zich blijvend ontwikkelen tot wendbare en doelgerichte
samenwerkingsverbanden. Teams zien we hierbij als de belangrijkste bouwblokken.