OLVG05 - Stagnaties

LTC05 Dynamiek van Intervisie

Om collectief en interactief leren te bevorderen wordt in alle CB-leergangen gebruik gemaakt van een vaste intervisiegroep die wordt samengesteld in de tweede fase van de Leergang.

De intervisiegroep bestaat uit maximaal 6 deelnemers. Erik de Haan (2012) heeft onderzocht dat intervisievaardigheden beklijven bij minimaal 8 bijeenkomsten. Alumni CB-ers zullen dat beamen. Daarom is vereist dat intervisiegroepen minimaal 8 tot 10 keer bij elkaar komen. Op deze lesdag leren de deelnemers intervisievaardigheden waarmee ze professioneel vorm kunnen geven aan een onbegeleide intervisiegroep.

Het kader, het doel en de basisvaardigheden voor intervisie zijn uitgangspunt. De voorwaarden voor het scheppen van een goed leerklimaat en eigen bijdragen daarin zijn essentieel. Basisvaardigheden zoals vragen stellen -informerend en verdiepend op beleving- worden geoefend in modellen die in de praktijk ook van toepassing zijn.

Vanuit de drie rollen: case-inbrenger, facilitator en deelnemer wordt het leren geoptimaliseerd. Het CREA-model als dynamisch leermodel wordt geoefend.

Het accent komt te liggen op de specifieke dynamiek en ‘uitglijers’ per fase en hoe hierin actief een bijdrage te leveren als intervisant vanuit de drie rollen om het leerrendement van intervisie te optimaliseren. Reflectie en feedback op eigen leerstijl en ingebrachte praktijksituaties zijn vanzelfsprekend.

Na deze dag kunt u een actieve en effectieve bijdrage leveren in de onbegeleide intervisiegroepen.

Resultaat

– U krijgt inzicht in de kerncompetentie van intervisie aan de hand van de 4 criteria van succesvolle teams.

– U kunt -binnen de dynamiek van intervisiefasen- structuur, metacommunicatie en andere vaardigheden toepassen.

– U heeft vanuit een leerhouding geoefend een bijdrage als intervisant in de drie rollen (facilitator, case-inbrenger en deelnemer) te leveren.

– U leert verschillende type vragen te stellen in relatie tot de vraag van de caseinbrenger, en in relatie tot het proces.

– U krijgt feedback op uw bijdrage in het intervisieleerproces.

– U leert uw bijdrage te onderkennen in een collectief leerproces.

– U kunt omgaan met uw valkuilen in diverse kritieke situaties.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Stagnaties

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.