BC4 - Dynamiek van Intervisie

Dynamiek van Intervisie (BC4)

In organisaties wordt steeds meer zelfregulering van groepen verwacht waarbij individueel leren in groepen en een bijdrage leveren aan collectieve leerprocessen belangrijke aandachtspunten zijn. Op deze dag leer je hoe je als intervisant in een onbegeleide leerintervisiegroep optimaal kunt bijdragen aan een collectief leerproces.

BC4 fungeert als basis voor Intervisiecoaching, het opzetten en tijdelijk begeleiden van intervisiegroepen binnen organisaties als intervisiecoach.

Vanuit de drie rollen: case-inbrenger, facilitator en deelnemer wordt het leren geoptimaliseerd. De voorwaarden voor het scheppen van een goed leerklimaat en eigen bijdragen daarin zijn essentieel. Het kader, het doel en de basisvaardigheden voor intervisie zijn uitgangspunt. Het stellen van de juiste vragen, goed luisteren en daarbij de eigenheid van de ander respecteren staan deze dag centraal. Basisvaardigheden zoals vragen stellen -informerend en verdiepend op beleving- worden geoefend in modellen die in de praktijk ook van toepassing zijn.

Aan de hand van de fasen binnen intervisie krijgt de communicatie en het reflecteren vorm door het oefenen en het zich eigen maken van een aantal intervisiestructuren. Het CREA-model als dynamisch leermodel wordt geoefend.

Het accent komt te liggen op de specifieke dynamiek en ‘uitglijers’ per fase en hoe hierin actief als intervisant -vanuit de drie rollen- een bijdrage te leveren om het leerrendement van intervisie te optimaliseren. Fedback op eigen leerstijl is vanzelfsprekend. Na deze dag kunt je een actieve en effectieve bijdrage leveren in onbegeleide intervisiegroepen.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je kunt -binnen de dynamiek van intervisiefasen- structuur, metacommunicatie en andere vaardigheden toepassen.

– Je hebt vanuit een leerhouding geoefend een bijdrage als intervisant in de drie rollen(facilitator, case-inbrenger en deelnemer) te leveren.

– Je leert verschillende type vragen te stellen in relatie tot de vraag van de case-inbrenger, en in relatie tot het proces.

– Je krijgt inzicht in jouw eigen leervoorkeursstijl (Kolb), mogelijkheden en valkuilen.

– Je leert het onderscheid tussen single en double loop reflecteren.

– Je krijgt feedback op jouw bijdrage in het intervisieleerproces.

– Je leert jouw bijdrage te onderkennen in een collectief leerproces.

– Je kunt omgaan met jouw valkuilen in diverse kritieke situaties.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Dynamiek van Intervisie

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.