ELGTC - Erkende Leergang Teamcoach

Erkende Leergang Teamcoaching met PostHBO optie

De Leergang Teamcoach (10 dagen) wordt gevormd door de Opleiding Basis Coachen en de Opleiding Teamcoaching. De Leergang bevat een uitgebreide portfolio, waarin u uw ontwikkeling tot Teamcoach aantoont. De Leergang kent 307 SBU's.

Qua volgorde in de keuze van 1-daagsen heeft u speelruimte. Tijdens de Leergang komen de deelnemers minimaal 8 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. De Leergang wordt getoetst met een verslag over teamcoaching en een ontwikkel-assessment met DVD-opname.

De Leergang wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Teamcoach. Bovendien heeft u na succesvolle afronding en certificering van deze Leergang recht op het PHBO diploma Teamcoach.U kunt zich bovendien bij de St!R als Erkend Teamcoach laten registreren.

Erkende Leergang Teamcoach bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

BC: Opleiding Basis Coachen


Lees meer ...

TC: Opleiding Teamcoaching


Lees meer ...

AS: Assessment


Lees meer ...