ELGTC - Erkende Opleiding Teamcoaching

De Opleiding Teamcoaching (10 dagen) wordt gevormd door de Opleiding Basis Coachen en de Opleiding Teamcoaching. De Leergang bevat een uitgebreide portfolio, waarin u uw ontwikkeling tot Teamcoach aantoont. De opleiding kent 307 SBU's.

Qua volgorde in de keuze van 1-daagsen heeft u speelruimte. Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 8 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen. De Leergang wordt getoetst met een verslag over teamcoaching en een ontwikkel-assessment met DVD-opname.

De opleiding wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Teamcoach. Bovendien heeft u na succesvolle afronding en certificering van deze Leergang recht op het PHBO diploma Teamcoach. U kunt zich bovendien bij de St!R als Erkend Teamcoach laten registreren.

Erkende Opleiding Teamcoaching bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

BC: Opleiding Basis Coachen


Lees meer ...

TC: Opleiding Teamcoaching


Lees meer ...

AS: Assessment


Lees meer ...