OLVG02 - Faciliteren

LTC02 Faciliteren Lean Denkwijze

Centraal in deze lesdag staat wat het Lean denken kan betekenen voor teams en organisaties. Eindresultaat van deze dag is dat u meteen met teams aan de slag kunt met de leanprincipes, met het accent op ‘continu verbeteren’. U leert teambijeenkomsten op een zodanige wijze faciliteren dat mogelijkheden voor betrokkenheid van en leren door de groep optimaal worden benut.

Meer nog dan methodes en werkwijze staat Lean voor een manier van denken en kijken. Van buiten naar binnen, van het bedenken van oplossingen naar kijken naar het probleem achter het probleem en van het implementeren van veranderingen naar het samen op zoek gaan naar een eerste haalbare stap.

Bij het introduceren van deze manier van denken in teams zijn uw competenties als facilitator minstens zo belangrijk als een diepgaande methodische kennis van Lean. U leert facilitatorskills die aansluiten bij de 5 kritieke succesfactoren van coaching en gericht zijn op het zetten van de eerste stappen in Lean denken en werken.

U leert werkvormen die bruikbaar zijn voor het teams richten op continu verbeteren, klantwaarde en het herkennen van verspillingen. Als facilitator leert u de plan-do-check-act cyclus en Kaizen-denkwijze te hanteren in teams en teams te helpen op zoek te gaan naar achterliggende oorzaken via de Ishikawa en 5xWhy benadering.

Resultaat

– U kent de wortels van Lean en kunt die plaatsen in het denken over organisaties, mensen en verandering.

– U kunt de benadering en rol van de LeanTeamcoach uitleggen ook in relatie tot die van Leanadviseur en facilitator.

– U weet de didactische principes van Lean-faciliteren te hanteren.

– U weet wat belangrijke elementen zijn in het teams begeleiden in hun eigen leerproces en kunt die in het hier-en- nu van teams toepassen.

– U kunt verspillingen in processen herkennen en teams begeleiden in het herkennen van verspillingen in hun eigen processen.

– U kent de filosofie achter ‘dagstarts’ en kunt die introduceren in teams.

– U kunt een ‘problem solve/Kaizen-’ sessie met een team begeleiden.

– U kunt een team begeleiden in het zich richten op hun betekenis voor de buitenwereld in termen van klantwaarde.

– Als facilitator weet u een kader te creĆ«ren waarin het team haar collectief eigenaarschap houdt.

– Met behulp van feedback geven en ontvangen heeft u uw houding als (aankomend) LeanTeamcoach aangescherpt.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Faciliteren

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.