Voor de opleiding

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

Wanneer je al coachervaring hebt, of al eerder opleidingen die aansluiten hebt gevolgd, kom je eventueel in aanmerking voor een vrijstelling voor een of meerdere lesdagen. Dit beoordelen wij naar aanleiding van een EVC-formulier. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In dat formulier toetsen we jouw verworven competenties tegenover de onderdelen van onze lesdagen. Na de retournering van het ingevulde EVC-formulier zal de Examencommissie beoordelen of de EVC’s aanleiding zijn voor een vrijstelling, met een onderbouwing van waarom wel of niet. EVC’s kunnen aangevraagd worden op basis van eerder gevolgde opleidingen in de afgelopen 5 jaar.

Welke registraties of certificaten kan ik behalen?

Onze lange opleidingen zijn geregistreerd in het register post-hbo-opleidingen. De opleidingen voldoen aan de eisen van dit register aan het niveau van de deelnemer (hbo werk- en denkniveau), het opleidingskundig-niveau, de toetsen en beoordelingen. Dit zegt iets over het niveau en de kwaliteit van de opleidingen. Ook zijn de opleidingen Teamcoaching, Individuele Coaching en Professionele Coaching St!R-erkend. Met het behalen van ons instituutscertificaat kun je je registreren als Erkend Coach bij de St!R. NOBCO erkend de kwaliteit van onze opleidingen en daarom kun je bij Coach Boulevard een apart en verkort traject volgen om ook bij de NOBCO-geregistreerd te worden. Meer registraties?

Wat onderscheidt Coach Boulevard van andere aanbieders?

Onze opleidingen zijn modulair opgebouwd waardoor je jouw eigen leerroute kunt kiezen. Wij onderscheiden ons door de systeemgerichte aanpak die cursisten leren door het werken met de 5 Kritieke Succesfactoren. De groepen zijn samengesteld deelnemers van divers pluimage (zorg, banken, onderwijs, overheid, logistiek, zzp’ers en meer) waarmee je ook buiten de lesdagen om oefent en leert in de intervisie.

Ik twijfel tussen diverse opleidingen en aanbieders, kunnen jullie mij adviseren?

Natuurlijk. Wij helpen je graag verder. Mocht je vraag vragen op een verdiepend antwoord op maat dan regelen wij dat je in contact komt met een van onze coachopleiders. Bel of mail gerust.

Is het ook mogelijk om de lesdagen in een aangepaste volgorde te volgen?

Onze opleidingen zijn modulair opgebouwd. Daarmee kun je dus je eigen leerpad uitstippelen. Echter we hebben natuurlijk wel nagedacht over een opbouw en een bepaalde volgordelijkheid. Ja, je kunt de lesdagen in een aangepaste volgorde volgen maar niet alle aanpassingen kunnen omdat je anders bijvoorbeeld vereiste voorkennis mist of in je ontwikkeling nog stappen te maken hebt voor het volgen van een bepaalde lesdag. Neem contact op met ons als je twijfelt over een aanpassing in de volgorde.

Tijdens de opleiding

Hoe vind ik een intervisiegroep?

Intervisie is alleen verplicht bij de post-hbo-erkende opleidingen. Tijdens de groepsintake kun je al kijken of je een intervisiegroepje kunt vormen met de mede-starters aan de opleidingen. Je start met intervisie na de BC3 of ALT4. Tijdens de voorafgaande lesdagen kun je dus ook op zoek naar intervisiegenoten. Mocht je dan nog geen groepje hebben gevonden, dan kun je contact opnemen om te kijken of wij je in contact kunnen brengen met een passend intervisiegroepje.

Hoe kan ik een lesdag verplaatsen en zijn daar kosten aan verbonden?

Lesdagen kunnen tot een maand van tevoren kosteloos worden verplaatst in de digitale leeromgeving, dit kun je zelf doen. Bij een verplaatsing binnen 4 weken wordt er €150,- administratie- en locatiekosten in rekening gebracht.

Ik moet mij afmelden voor een lesdag, wat zijn de gevolgen?

Wanneer je je afmeldt voor een lesdag wordt € 150,- annuleringskosten in rekening gebracht, dit geldt ook bij afmelding door ziekte. De annuleringskosten zijn opgebouwd uit administratie- en locatiekosten. Alleen bij annulering vanwege echt uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een 1e- of 2e-lijns familielid zullen wij deze kosten voor onze rekening nemen.
 

Ik ben te laat met het aanleveren van het reflectieformulier voor de lesdag, wat zijn de consequenties?

Het inleveren van een reflectie voor de lesdag is verplicht voor deelnemers aan de post-hbo-erkende opleidingen. Coachopleiders kijken binnen de 3 dagen voorafgaand aan de lesdag de reflectieformulieren na. Lever je na die termijn in dan kijkt de coachopleider deze niet meer na. Aan het einde van je opleiding kan een teveel aan niet goedgekeurde reflectieformulieren leiden tot een aanvullende opdracht in de aanloop naar je assessment.

Ik ben te laat/kan de locatie niet vinden. Help?!

De Help! Bibliotheek geeft op veel vragen antwoord, maar zet in deze slechts aan tot reflectie. Wat maakt dat je niet op tijd aanwezig bent? De rest kun je vinden op de website.

Na de opleiding

Hoe kan ik mij registreren als Erkend Coach?

St!R- Coaches die in de afgelopen 5 jaar een bij St!R-erkende opleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen het kwaliteitskeurmerk 'Erkend Coach!' aanvragen op www.stir.nu Post-hbo-erkenning – Wanneer je betaald hebt voor het post-hbo-diploma dan vragen wij na afronding van de opleidingen een post-hbo-diploma voor je aan, deze worden feestelijk uitgereikt bij onze tweejaarlijkse Coach Boulevarddag.
  

Kan ik een certificaat ontvangen als ik losse lesdagen volg?

Na het invullen van het evaluatieformulier na de lesdag ontvang je automatisch een bewijs van deelname voor de lesdag. Voor onze korte en lange opleidingen ontvang je een instituutscertificaat. Voor een combinatie van losse lesdagen geven wij geen certificaat uit.

 

Overig

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Heb je een klacht?

Klik hier voor onze klachtenprocedure

Biedt Coach Boulevard ook mogelijkheden voor in company trajecten?

Jazeker, kijk maar.

Heb jij een nieuwe of niet zo veelgestelde vraag aan ons?

Neem contact op, we zijn 5 dagen per week telefonisch (030-2519195) en per mail (info@coachboulevard.nl) beschikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.