IC123 - Coach Practitioner individueel coach

Coach Practitioner individueel coach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

Het eerste coachgesprek gaat over het proces van contact en contractering, waarbij de Functionele Analyse centraal staat.
Lees meer ...

IC2: Coachen op Gedrag

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Progressiegericht feedback geven, interveniëren op het hier-en-nu en gedragspracticum staan centraal.
Lees meer ...

IC3: Coachen op Opvattingen & Overtuigingen

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): de opvattingen, de mentale patronen. De IJsberg, reframen, REA en doorvragen worden eigen gemaakt.
Lees meer ...