IC - Opleiding Individuele Coaching

Coachboulevard Opleidingen

Van de Opleiding Individuele Coaching volgt u de eerste 5 lesdagen (IC1 t/m IC5). De eerste dag oefent u het intakegesprek en essentiële momenten daarin. Na IC1 volgen drie 1-daagsen die zich richten op de 3 niveaus van de ijsberg van McClelland:

  • Coachen op Competenties (IC2): coachen op gedrag (boven de waterlijn)–
  • Werkwijzen (IC3): coachen op opvattingen (onder de waterlijn)
  • Coachen op Talent & Loopbaan (IC4): coachen op drijfveren (derde niveau)

De laatste ‘les’dag bestaat uit afronding van het coachtraject en specifieke situaties zoals beëindiging van het coachtraject door een klacht. Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 5 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om hun ontwikkelingen als individuele coach in te brengen. In de middag van de laatste dag (IC5), wordt er getoetst, op basis van een portfolio. Het coachverslag Intake & Functionele Analyse wordt besproken evenals specifieke leer- en ontwikkelpunten als coach. De opleiding wordt afgerond met Instituutscertificaat CB Individuele Coaching.

Opleiding Individuele Coaching bestaat uit de volgende 1-daagsen:

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

Het eerste coachgesprek gaat over het proces van contact en contractering, waarbij de Functionele Analyse centraal staat.
Lees meer ...

IC2: Coachen op Gedrag

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Progressiegericht feedback geven, interveniëren op het hier-en-nu en gedragspracticum staan centraal.
Lees meer ...

IC3: Coachen op Opvattingen & Overtuigingen

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): de opvattingen, de mentale patronen. De IJsberg, reframen, REA en doorvragen worden eigen gemaakt.
Lees meer ...

IC4: Coachen op Waarden & Drijfveren

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): niveau van motieven en drijfveren. De logische niveau's van Baterson worden praktisch gemaakt. Stilstaan door verdiepend coachen op inzicht, emotie en motivatie.
Lees meer ...

IC5: Afronding Coachtraject & Mini-assessment

Deze 1-daagse bestaat uit twee delen. In de ochtend komen diverse kritische situaties aan bod, zoals omgaan met klachten, dilemma’s, onverwachte situaties, lastige coachees, lastige opdrachtgever, aandacht voor het resultaatgericht afronden.
Lees meer ...