IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract

Intake: van Coachvraag tot Contract (IC1)

De eerste ontmoeting tussen coach en (a.s.) coachee gaat over het proces van contact en contractering, rekening houdend met verschillende belangen. De deelnemer leert te werken vanuit de 5 stappen van het CB Zandlopermodel IntakeĀ©. Iedere stap krijgt aandacht en wordt specifiek geoefend.

Het CB Zandlopermodel IntakeĀ© staat voor uitzoomen, inzoomen, en weer uitzoomen van de coachvraag naar de context. De geformuleerde vraag of probleemstelling in een groter kader

plaatsen -in haar werkcontext-, vervolgens inzoomen op essenties aan de hand van het maken van een Functionele Analyse. Wat maakt het probleem tot een probleem voor jou, daarna weer uitzoomen naar het stappenplan aansluitend bij de context. Tevens staat de coach stil bij de vraag of het stappenplan van het coachtraject de gewenste effecten oplevert en of er ook negatieve neveneffecten zijn als resultaat van het stappenplan in de situatie.

Centraal staat de Functionele Analyse: ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden?’. Welke mogelijkheden heeft de coachee in huis en waar kan bij worden aangesloten?

Coaching vindt niet in het luchtledige plaats: er is ook altijd een context aanwezig. Hoe kan coaching effectief bijdragen aan wat voor de organisatie belangrijk is? Is de coachvraag levensvatbaar in deze organisatie? Hoe activeert deze context de coachvraag? Dat vraagt van een coach om sensitief te zijn voor wat er in de context speelt, en daar op een constructieve wijze mee om te gaan.

Essentieel is te zorgen voor transfer van het geleerde naar de praktijk door doelen te formuleren en meetbare resultaten te bepalen, door met opdrachten te werken en afspraken te maken (stappenplan). In de afronding hoort de evaluatie en check op de 5 Kritieke Succesfactoren. Diverse valkuilen van de coach komen gedurende deze dag aan bod.

Kortom: het eerste coachgesprek is geen coachgesprek, maar is wel bijzonder essentieel en betekenisvol voor een waardevol coachtraject.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je analyseert en intervenieert vanuit diverse perspectieven in contextgericht coachen.

– Je kunt de fasen van een intake hanteren.

– Je kunt rapport maken, de ’klik’ in contact maken is essentieel.

– Je kunt de Functionele Analyse toepassen.

– Je bent in staat de coachvraag te verhelderen.

– Je kunt aansluitend een stappenplan maken.

– Je kunt offreren: visie, stappenplan en contractering.

– Je hebt je de basis voor Coachverslag 1 eigen gemaakt.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Intake: van Coachvraag tot Contract

 • Week
  Datum
   
 • 19
  woensdag 08 mei 2019
  VOL
 • 23
  woensdag 05 juni 2019
 • 37
  maandag 09 september 2019
 • 49
  maandag 02 december 2019

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.