ALT11 - Kritieke momenten Agile-lean teamcoach

Deze dag is ook de laatste lesdag voor het examen en staat in het kader van reflectie en de puntjes op de 'i' zetten, met name wat betreft het persoonlijk professioneel functioneren.

Daartoe wordt ingegaan op kritieke en spannende momenten die ertoe doen. Een Agile-lean teamcoach kan te maken krijgen met -soms heftige- emoties, diepgewortelde belangentegenstellingen of situaties, waarin wat gezegd wordt niet past bij wat er gedaan wordt.

Tijdens deze 1-daagse staan de emoties en drijfveren van de deelnemer in zijn professie -meer dan bij de andere lesdagen- centraal. De deelnemer kan aangeven wat hem raakt c.q. uit evenwicht brengt. Wat maakt kritiek kritiek?

Speciale aandacht is er voor spannende momenten in gesprekken met stakeholders en opdrachtgevers (met name met 'lastige executives').

Voorafgaand aan deze lesdag scoort de deelnemer zichzelf aan de hand van het Agile-Lean teamcoach competentieprofiel en benoemt hij aansluitend 1 of 2 praktijksituaties waarin 'slipgevaar' bestaat om ingezogen te worden. In het functioneren als Agile-Lean teamcoach wordt voortdurend een appèl op hem gedaan door de teamleden. De druk voor tegenoverdracht in teamcoaching is groter dan bij individuele coaching. Dit komt vaak door de complexiteit van het politieke spel op relatieniveau of door de (fysieke en mentale) macht van een groep (bijvoorbeeld 10 personen tegen 1 persoon).

Met ingebrachte praktijksituaties wordt uitgewerkt hoe de Agile-Lean teamcoach zichzelf klemzet. Vervolgens wordt gekeken hoe aansluitend mogelijkheden zijn en hoe je jezelf kunt corrigeren. Daarmee ga je adequaat reageren op het appèl dat het team op je doet.

Deze dag is de laatste dag voor het examen om het geleerde te integreren en eventuele vragen over de portfolio te stellen.

Resultaat

-     Je scoort jezelf op het competentieprofiel van Agile-lean teamcoach;

-     Je weet eigen kritieke momenten onder woorden te brengen;

-     Je weet je eigen visie als Agile-Lean Teamcoach over te brengen op relevante stakeholders;

-     Je benoemt het appèl op relatieniveau waarop je door het team onuitgesproken wordt aangesproken;

-     Je bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback;

-     Je geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij jezelf en wat bij de ander hoort;

-     Je reageert adequaat op een door jezelf aangegeven moeilijke situatie;

-     Je sluit de Leergang af wat betreft de lesdagen en bent klaar voor het examen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Kritieke momenten Agile-lean teamcoach

 • Week
  Datum
   
 • 12
  woensdag 20 maart 2019
 • 27
  dinsdag 02 juli 2019
 • 44
  woensdag 30 oktober 2019
 • 10
  maandag 02 maart 2020
 • 17
  vrijdag 24 april 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.