IC7 - Kritieke Momenten Individueel Coach

Kritieke Momenten Individueel Coach (IC7)

Lesdag IC7 is de laatste lesdag van de Leergang Individueel Coach voor het assessment. Eigen kritieke momenten en het creatieve proces van het coachen staan centraal.

Kritieke momenten zijn spannende momenten, die er toe doen. Die beslissend zijn voor de uitkomsten van een coachtraject (De Haan, 2012).

Vandaag gaat het om kritieke momenten van de coach. Momenten waarin de coach zichzelf klem zet met zijn eigen perspectief. Een coach moet weten hoe zijn perspectief eruit ziet, en hoe dat zijn waarneming en zijn handelen in een coachgesprek beïnvloedt. Dat vraagt om double loop reflectie: wat is de waarde, en het belang om deze waarde vast te houden en hoe kun je daar vervolgens een vorm aan geven zodat het ruimte biedt voor de coach en daarmee ook voor de coachee.

Naast double loop reflectie is reframing en perspectiefwisseling een uitgelezen zienswijze om verdieping en uitbreiding te brengen in het coachen van kritieke momenten in het hier-en-nu.

Vanuit perspectiefwisseling wordt er gekeken naar het onderkennen en hanteren van de kritieke momenten voor jezelf als coach als momenten die cruciaal zijn in het leerproces van de coachee.

Deze momenten zijn essentieel voor de effectiviteit van het coachen. Kritieke momenten vragen om creatieve interventies. Daarmee vergroot de coach zijn professionele ruimte. Daar gaat het vandaag over: de ‘waarheid’ een wending geven, waardoor er weer een nieuwe werkelijkheid ontstaat.

Deze lesdag is voor de individuele coach die lenig om wil gaan met zijn repertoire als coach. De laatste ‘puntjes op de i’ komen aan bod, evenals het doorlopen van vragen over de portfolio.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je scoort jezelf op het competentieprofiel van de St!R.

– Je weet eigen kritieke momenten onder woorden te brengen en vorm te geven.

– Je benoemt het appèl op relatieniveau waarop je door de coachee onuitgesproken wordt aangesproken.

– Je bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback.

– Je geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij jezelf en wat bij de ander hoort.

– Je reageert adequaat op een door jou aangegeven moeilijke coachsituatie.

– Je reflecteert (single, double en triple loop) t.a.v. eigen leervraag.

– Je hebt inzicht en reageert handelingsvaardig in eigen kritieke momenten.

– Je sluit de Leergang Individueel Coach af wat betreft de lesdagen en bent klaar voor het assessment en het aanleveren van portfolio en Coachverslag 2.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Kritieke Momenten Individueel Coach

 • Week
  Datum
   
 • 11
  dinsdag 12 maart 2019
 • 41
  vrijdag 11 oktober 2019
 • 12
  vrijdag 20 maart 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.