LTC13 - Kritieke Momenten LeanTeamcoach

LTC13 Kritieke Momenten LeanTeamcoach

Kritieke momenten zijn spannende moment die ertoe doen. Een LeanTeamcoach kan te maken krijgen met -soms heftige- emoties, diepgewortelde belangentegenstellingen of situaties waarin wat gezegd wordt niet past bij wat er gedaan wordt. Tijdens deze 1-daagse staan de emoties en drijfveren van de deelnemer als LeanTeamcoach -meer dan bij de andere lesdagen- centraal. Vandaag is laatste lesdag voor het examen: puntjes op de 'i' zetten. De deelnemer kan aangeven wat hem raakt c.q. uit evenwicht brengt. Wat maakt kritiek kritiek?

Voorafgaand aan deze lesdag scoort de deelnemer zichzelf aan de hand van het LeanTeamcoach competentieprofiel en benoemt hij aansluitend 1 of 2 praktijksituaties waarin 'slipgevaar' bestaat om ingezogen te worden. In het functioneren als LeanTeamcoach wordt voortdurend een appèl op hem gedaan door de teamleden. De druk voor tegenoverdracht is groter dan bij individuele coaching. Dit komt door de complexiteit van het politieke spel op relatieniveau, als ook de macht (fysieke en mentale) van de groepsgrootte (bijvoorbeeld 10 personen tegen 1 persoon). Vanuit het vermogen te verdragen is kennis van tegenoverdracht voor de LeanTeamcoach onontbeerlijk.

Daarnaast spelen ook eigen ervaringen mee in groepen, en het overleven in groepen. Welke plek had je in groepen en welke plek neem je automatisch in?

Het begrip 'veiligheid' kent verschillende dimensies voor de LeanTeamcoach. 'Ingezogen worden' is een gevolg van de tegenoverdracht en daarmee zet de LeanTeamcoach zichzelf buiten spel. Hij accepteert de eisen van het systeem dat niet functioneert en versterkt daarmee de ongewenste situatie. In praktijksituaties wordt uitgewerkt hoe u uzelf klemzet. Vervolgens wordt gekeken wat uw mogelijkheden zijn en hoe u uzelf kunt corrigeren. Daarmee gaat u adequaat reageren op het appèl dat het team op u doet.

Deze dag is de laatste dag voor het examen om het geleerde te integreren en eventuele vragen over de portfolio te stellen.

Resultaat

-     U scoort uzelf op het competentieprofiel van de St!R en van LeanTeamcoach.

-     U weet eigen kritieke momenten onder woorden te brengen.

-     U benoemt het appèl op relatieniveau waarop u door het team onuitgesproken wordt aangesproken.

-     U bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback.

-     U geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij uzelf en wat bij de ander hoort.

-     U reageert adequaat op een door uzelf aangegeven moeilijke teamcoachsituatie.

-     U sluit de Leergang LeanTeamcoach af wat betreft de lesdagen en bent klaar voor het examen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Kritieke Momenten LeanTeamcoach

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.