TC7 - Kritieke Momenten Teamcoach

Kritieke Momenten Teamcoach (TC7)

Kritieke momenten zijn spannende moment die ertoe doen. Tijdens deze 1-daagse staan de emoties en drijfveren van de deelnemer als teamcoach -meer dan bij de andere lesdagen- centraal. Voorafgaand aan deze lesdag scoort de deelnemer zichzelf aan de hand van het teamcoach competentieprofiel en benoemt hij aansluitend 1 of 2 praktijksituaties waarin ‘slipgevaar’ bestaat om ingezogen te worden. In het functioneren als teamcoach wordt voortdurend een appèl op hem gedaan door de teamleden.

De druk voor tegenoverdracht is groter dan bij individuele coaching. Dit komt door de complexiteit van het politieke spel op relatieniveau, als ook de macht (fysieke en mentale) van de groepsgrootte (bijvoorbeeld 10 personen tegen 1 persoon). Vanuit het vermogen te verdragen is kennis van tegenoverdracht voor de teamcoach onontbeerlijk.

Daarnaast spelen ook eigen ervaringen mee in groepen, en het overleven in groepen. Welke plek had je in groepen en welke plek neem je automatisch in? Het begrip ‘veiligheid’ kent verschillende dimensies voor de teamcoach. ‘Ingezogen worden’ is een gevolg van de tegenoverdracht en daarmee zet de teamcoach zichzelf buiten spel. Hij accepteert de eisen van het systeem dat niet functioneert en versterkt daarmee de ongewenste situatie. In praktijksituaties wordt uitgewerkt hoe je jezelf klemzet. Vervolgens wordt gekeken wat je mogelijkheden zijn en hoe je jezelf kunt corrigeren. Daarmee ga je adequaat reageren op het appèl dat het team op je doet.

Deze dag is de laatste dag voor het assessment om het geleerde te integreren.

Concrete leerdoelen, resultaat lesdag

– Je scoort jezelf op het competentieprofiel teamcoach van de St!R.

– Je weet eigen kritieke momenten onder woorden te brengen.

– Je benoemt het appèl op relatieniveau waarop je door het team onuitgesproken wordt aangesproken.

– Je bent aanspreekbaar op eigen reactie, staat open voor reflectie en feedback.

– Je geeft blijk van voldoende zelfinzicht en ontwikkeling, weet onderscheid te maken tussen wat bij jezelf en wat bij de ander hoort.

– Je reageert adequaat op een door jezelf aangegeven moeilijke teamcoachsituatie.

– Je sluit de Leergang Teamcoach (LGTC) of de Leergang Individueel Coach & Teamcoach (LGICTC) af wat betreft de lesdagen en bent klaar voor het assessment, het aanleveren van beeldmateriaal waarin je aantoont dat je als startbekwaam teamcoach opereert.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Kritieke Momenten Teamcoach

 • Week
  Datum
   
 • 16
  dinsdag 16 april 2019
 • 23
  donderdag 06 juni 2019
 • 41
  maandag 07 oktober 2019
  VOL
 • 49
  woensdag 04 december 2019
 • 04
  donderdag 23 januari 2020
 • 10
  maandag 02 maart 2020
 • 19
  woensdag 06 mei 2020
 • 24
  maandag 08 juni 2020

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.