LTC11 - Lean & Meaningful Transities

LTC11 Lean & Meaningful Transities

Een Lean traject dat zich richt op een cultuur van continu verbeteren is een complex transitieproces met alles wat daar bij hoort.

Om in dit veld uw professionele ruimte als LeanTeamcoach goed te kunnen benutten is het van belang perspectiefwisselingen te kunnen toepassen. De situatie afwisselend kunnen bekijken vanuit de blik van de klant, management, team of medewerker. Maar ook kunnen schakelen tussen positief & negatief, onderstroom & bovenstroom en verschillende perspectieven op organisaties, mensen en verandering. Daarbij bewandelt de LeanTeamcoach niet de gebaande paden, maar heeft geleerd verder te kijken; de kaart is niet het gebied. De hier-en-nu situatie maakt dit zichtbaar. En dat levert veel op voor de organisatie waar u voor werkt.

U leert tijdens deze dag welke vragen u zichzelf stelt over de organisatie waar u met lean aan de slag bent of gaat. We bespreken waar een LeanTeamcoach naar zal kijken en wat hij in kaart brengt bij een opdracht of een vraag in het kader van leanteamcoaching. Waar bent u allemaal nieuwsgierig naar en hoe krijgt u snel een bruikbaar beeld? U leert vooruit te kijken in het traject en patronen en gebeurtenissen voorspellen. U wordt zich bewust wat uw eigen bijdrage als LeanTeamcoach wel en niet kan zijn en wat u daarin zelf wilt en kunt leren.

Resultaat

-     U weet de juiste vragen te stellen voor de start van een traject en krijgt een beeld hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden.

-     U bent in staat vanuit verschillende perspectieven naar organisaties te kijken en deze perspectieven met elkaar te verbinden.

-     U weet wat lean succesfactoren zijn aan de hand waarvan u het verloop en de uitkomsten van een leantraject beter kunt voorspellen.

-     U weet in de aanloop naar een leantraject een systeemgerichte organisatieanalyse toe te passen, waarbij de wisselwerking tussen onder- en bovenstroom een onderdeel is.

-     U kunt vanuit verschillende stakeholdersperspectieven kijken naar de verwachtingen en behoeften aan een leantraject.

-     U weet uw specifieke visie als LeanTeamcoach over te brengen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Lean & Meaningful Transities

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.