OLVG03 - Transities

LTC03 Lean Principes

Deze lesdag staat in het teken van het (verder) vertrouwd raken met het Lean gedachtengoed. Een flink aantal belangrijke termen, principes en methoden waar je in de literatuur kennis mee hebt gemaakt worden behandeld, zodat een breed beeld ontstaat van wat Lean te bieden heeft. Ook wordt ingegaan op (niet kwantitatieve) relevante methoden vanuit Six Sigma (waaronder VOC en DMAIC) en TQM.

U leert de principes van Lean management te hanteren en toe te passen waarbij dieper wordt ingegaan op de begrippen Mura, Muda en Muri en ‘Flow’ en ‘Pull’. Daarbij maakt u kennis met verschillende methoden en benaderingen waaronder KANO, CTQ, JIT, Jidoka en SOW en weet u deze te ordenen in het zogenaamde ‘house of Toyota’.

Van verschillende Lean methodes wordt uitgelegd hoe deze in een fabrieksomgeving zijn ontstaan en vervolgens een vertaalslag gemaakt naar toepassing in andere sectoren zoals de dienstverlening en de zorg.

U oefent met de basis van valuestreammapping (‘current state map’). U leert de betekenis van de verschillende symbolen die daarbij worden gebruikt. U krijgt inzicht in een groot aantal benaderingen gericht op het vergroten van flow.

Resultaat

– U kent het ‘house of Toyota’ en kunt methodes daar in plaatsen.

– U kunt (niet kwantitatieve) methoden uit TQM en SixSigma die veel gebruikt worden binnen Lean hanteren.

– U weet wat een value stream map is en kent en herkent de verschillende onderdelen en symbolen.

– U kunt een eenvoudige value stream map maken.

– U kunt het begrip klantwaarde invulling geven en daarbij technieken zoals Kano hanteren.

– U weet hoe methoden als 56, one-piece-flow, line balancing, productiecellen, Andon, Kanban, Poka Yoke, SMED, FMEA, kunnen bijdragen aan het realiseren van flow in processen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Transities

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.