OLVG04 - Interventies

LTC04 Lean Processen

Nadat in LTC3 is geoefend met de basis principes en tools, wordt in LTC4 dieper ingegaan op de samenhang en volgorde waarin verbetering via de Lean principes wordt opgepakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk de vertaalslag gemaakt naar andere (niet productie-) sectoren en waar mogelijk naar uw eigen situatie.

Er worden nieuwe tools en metingen ge├»ntroduceerd en u leert deze in de praktijk toe te passen. Ook wordt er ingegaan op de verschillen tussen industrie en dienstverlening. Belangrijk onderdeel daarvan is het kwantitatief hanteren van ‘value streams maps’ en het maken van een ‘future state map’.

U past de begrippen vanuit Lean in samenhang toe. Zo wordt ingegaan op verschillende type Kanban- en voorraadsystemen en manieren van inrichting van werkomgevingen en de samenhang daarin.

U leert ook elementaire berekeningen te maken van bijvoorbeeld Takt time, cycle time, process time, omvang van batches en WIP (Work in Progress).

In deze module past u de kennis toe die gevraagd wordt voor het examen Lean Green Belt en wordt de basale kennis over project- en verandermanagement die daarbij wordt getoetst, uitgelegd.

Resultaat

– U kent verschillende typen Kanban-systemen.

– U kunt beredeneren wat de samenhang is tussen verschillende maatregelen en benaderingen gericht op flow en pull.

– U kunt (eenvoudige) berekeningen maken om bijvoorbeeld takt time, cycle time, process time, omvang van batches en WIP (Work in Progress) te berekenen.

– U heeft de basale kennis over project- en verandermanagement zoals die in het examen Green Belt wordt getoetst.

– U kent alle theorie die nodig is om het Lean Greenbelt examen met succes te kunnen maken en heeft met de belangrijkste onderwerpen geoefend. Er is aandacht gegeven aan de lastigste oefenexamenvragen.

Voor een volledig overzicht van de kosten, klik hier.

In de genoemde prijs zijn de literatuurkosten niet inbegrepen. Kijk daarvoor onder het tabje Literatuur.

Cursusdata: Interventies

  • Week
    Datum
     

Onderstaand treft u de verplichte en aanbevolen literatuur voor deze lesdag aan. Voor de literatuurlijst van alle lesdagen verwijzen we graag naar de literatuurlijst.pdf.