LGALT - Leergang Agile-Lean Teamcoach

Waarom Agile-Lean Teamcoaching?

We hebben de overtuiging dat succesvolle transities van organisaties in de 21e eeuw vragen om een aangepaste benadering van veranderprocessen.
Het gaat niet meer om veranderen van A naar B, maar om een continue proces van aanpassen. Dat vereist organisaties met een groot aanpassingsvermogen. Zowel wat betreft inhoud -producten en processen-, als de manier waarop wordt samengewerkt. Goed presterende teams zijn daarin een belangrijke sleutel.

Vanuit dit idee heeft Coachboulevard in 2014 samen met organisatieadviesbureau Valuebridge de opleiding 'LeanTeamcoaching' ontwikkeld. Doel is om begeleiders op te leiden die teams kunnen ondersteunen in het verbeteren van zowel hun interactie-als hun werkprocessen. Onderdeel van de opleiding is een gedegen basis in zowel teamcoaching als in Lean. Lean is een managementfilosofie die is ontstaan in productiebedrijven (Toyota) en die zich richt op het bereiken van maximale klantwaarde en flow in een cultuur van continu verbeteren. Omdat Lean gebaseerd is op 50 jaar praktische ervaring en uitgaat van een bottom-up aanpak zijn de principes en methoden van Lean goed toepasbaar in teams.

De opleiding bleek goed aan te sluiten bij ontwikkelingen in veel Nederlandse organisaties om zich steeds meer te richten op ontwikkelingen als zelforganisatie, 'horizontaal organiseren', 'terug naar de bedoeling' en 'Agile werken'.
'Agile' staat voor een aantal methoden en principes die zijn ontstaan in de wereld van softwareontwikkeling. Met name de 'Scrum'-methode bleek veel breder toepasbaar.
De principes achter Agile/Scrum zijn gebaseerd op Lean. Agile/Scrum is vooral toepasbaar op taken met een projectmatig karakter terwijl, 'traditionele' leanmethoden beter geschikt zijn voor herhaalbare processen. De combinatie van de twee methoden noemen we 'Agilean'. De titel van de opleiding is Agile-Lean Teamcoach.


Waar richt een Agile-Lean Teamcoach zich op?

Agile-Lean Teamcoaches zijn vertrouwd met methoden op het gebied van Lean, Agile en teamcoaching. Ze begrijpen dat principes belangrijker zijn dan methoden en zijn in staat die principes over te dragen op teams en stakeholders zonder het eigenaarschap over te nemen.
Agile-Lean Teamcoaches richten zich niet op óf inhoud óf mensen, maar op groei in procesvolwassenheid én teamvolwassenheid.
Ze zijn in staat teams te ondersteunen met het telkens zetten van een volgende betekenisvolle stap en houden de focus op het vergroten van klantwaarde.
Daarbij sluiten ze aan bij waar teams en de organisatie staan. Het startpunt hoeft dus geen 'probleem' of teamcoachvraag te zijn. De overtuiging is dat er voor ieder team altijd nog iets te leren is.
Welke interventie daarbij wordt ingezet is afhankelijk van het team, de kenmerken van de organisatie waarbinnen dat team functioneert, de kwaliteit en visie van het management en de karakteristiek van stakeholders waarmee afstemming gezocht moet worden.

Welke certificering kan worden behaald?

Bij Leancertificering wordt (afgeleid van wat bij de verwante 'SixSigma'-methode gebruikelijk is) een systematiek gehanteerd die via een kleurensysteem ('Orange Belt', 'Green Belt' en 'Black Belt') opleidt tot een steeds meer senior niveau.
Wij sluiten voor Agile-Lean aan bij deze systematiek en sluiten de eerste fase (basis Agile-Lean Teamcoach) af met een Lean Green Belt en een Scrum Master certificering die vergelijkbaar zijn met wat bij andere instituten kan worden behaald.
De totale opleiding leidt op tot een post-HBO diploma 'Purple Belt Agile-Lean Teamcoach', een certificaat dat tot op dit moment alleen bij Coachboulevard kan worden behaald.
Purple Belt staat voor het idee dat in deze leergang het 'blauwe denken' (rationeel en analytisch) en het 'rode doen' (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten. Begeleiders die dat aankunnen en deze Leergang op PHBO-niveau succesvol afronden mogen zich dan ook terecht 'Agile-Lean Purple Belt' noemen.

Leergang Agile-Lean Teamcoach bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

Basis ALT: Basis Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "basis Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op de basishouding als teamcoach en het voldoen aan de vereisten voor behalen van het Agilean Green Belt certificaat
Lees meer ...

Startbekwaam ALT: Start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op verdieping in het begeleiden van interactieprocessen
Lees meer ...

Professioneel ALT: Professioneel Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "professioneel Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op meesterschap in het doen van geïntegreerde interventies.
Lees meer ...