Maak kennis

Over Coach Boulevard

Tijdens onze korte en PHBO-, NOBCO en St!R-erkende opleidingen; Teamcoaching, Individuele Coaching, Professionele Coaching, Agile-lean teamcoaching, Coachend Leiderschap 3.0 en Executive coaching, leer je progressiegericht coachen vanuit systeemdenken met de vijf Kritieke Succesfactoren als kader. De lesdagen hebben een hoog doe-gehalte en leren je verantwoord te handelen voorbij je intuïtie. Bij Coach Boulevard ben jij de regisseur van je eigen leerpad.

Leef om te leren en je zult leren leven

Coach Boulevard is opgericht door directeur Marijke Lingsma. Zij wordt binnen het coachvak gezien als toonaangevend en inspirerend en is auteur van diverse succesvolle boeken over coaching. Co-creatie en leren van en met elkaar is haar motto. Haar uitgangspunten zijn systeemgericht analyseren en progressiegericht handelen. "Hoe wordt met elkaar de huidige ongewenste situatie in stand gehouden en welke mogelijkheden laten we onbenut." De focus ligt op het zelforganiserend vermogen van teams en organisaties en de ontwikkel en transitiefasen – of transformatie die men te doen heeft. Leiderschap is daarin een belangrijk gegeven evenals interdependentie, wederzijdse afhankelijkheid. Hoe kun je zo voorwaardelijk zijn dat de teams optimaal kunnen presteren en ontwikkelen. Op je handen zitten is niet het antwoord, wel anders kijken en anders reageren. Een duurzaam en boeiend proces.

Duurzaam ontwikkelen en continu verbeteren

Bij Coach Boulevard gaan we uit van mogelijkheden (vanuit de persoon en teams in relatie met de werk- en organisatiecontext) en aansluitend de eerste betekenisvolle stappen. Uniek aan Coach Boulevard is dat je leert coachen door in je eigen stijl aan te sluiten bij de alledaagse interactie en het leerproces in het hier-en-nu in relatie met wat 'de bedoeling' is. Dat is de essentie van duurzaam ontwikkelen en continu verbeteren. We kunnen niet anders dan vanuit de dynamieken van sociale systemen waarnemen, analyseren en feedback geven. Ons unieke leerconcept is opgebouwd uit 'bouwstenen': inspirerende en themagerichte 1-daagse opleidingen. Je leert professioneel in je eigen stijl te coachen. De focus ligt op het vergroten van het leervermogen van individu, team en organisatie. Centraal staat eigenaarschap in de hier-en-nu situatie. 'Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijkheden beter inzetten?'

Dynamische leerprocessen en eigenaarschap laten waar het hoort

Coach Boulevard staat bekend als gerenommeerd no-nonsens, en resultaatgericht opleidingsinstituut waar verantwoord vakmanschap hoog in het vaandel staat. Persoonlijke stijl en professioneel handelen vormen een geheel/ de basis van meesterschap. We werken met gerenommeerde coaches en coachopleiders met veel eigen praktijkervaring, die zij benutten om leerervaringen van studenten te optimaliseren. Opleiders met een passie voor dynamische leerprocessen en eigenaarschap te laten waar het hoort. We zien coachen als tijdelijk een eindje met iemand -een systeem- meelopen. Coach Boulevard gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Wij werken en leren graag van en met anderen samen.

Meer lezen in de opleidingsgids?