LGALT - Opleiding Agile-Lean Teamcoach

Waarom Agile-lean teamcoaching? Teams begeleiden in hun groei naar een volwassen rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit lean, agile en teamcoaching maar methode-overstijgend kunnen werken aansluitend bij wat een team te leren of ontwikkelen heeft. Die manier van begeleiden noemen we Agile-lean teamcoaching. Coachboulevard heeft in samenwerking met organisatieadviesbureau Valuebridge de unieke leergang 'Agile-lean teamcoaching' ontwikkeld aansluitend bij ontwikkelingen zoals zelforganisatie, 'horizontaal organiseren', 'terug naar de bedoeling' en 'Agile werken'.

Waar richt een Agile-Lean Teamcoach zich op? Agile-Lean Teamcoaches zijn vertrouwd met methoden op het gebied van Lean, Agile en teamcoaching. Ze begrijpen dat principes belangrijker zijn dan methoden en zijn in staat die principes over te dragen op teams en stakeholders zonder het eigenaarschap over te nemen. Agile-Lean Teamcoaches richten zich niet op óf inhoud óf mensen, maar op groei in procesvolwassenheid én teamvolwassenheid. Ze zijn in staat teams te ondersteunen met het telkens zetten van een volgende betekenisvolle stap en houden de focus op het vergroten van klantwaarde. Daarbij sluiten ze aan bij waar teams en de organisatie staan. Het startpunt hoeft dus geen probleem of teamcoachvraag te zijn. De overtuiging is dat er voor ieder team altijd nog iets te leren is. Welke interventie daarbij wordt ingezet is afhankelijk van het team, de kenmerken van de organisatie waarbinnen dat team functioneert, de kwaliteit en visie van het management en de karakteristiek van stakeholders waarmee afstemming gezocht moet worden.

Welke certificering kan worden behaald? We sluiten aan op de uit het judo afkomstige kleurensystematiek die bij lean wordt gehanteerd. Een introductie leidt tot een orange-belt certificaat. En na de eerste fase (basis Agile-Lean Teamcoach) behaal je Lean Green Belt certificaat. Daarnaast behaal je een Scrum Master certificering die vergelijkbaar is met wat bij andere instituten kan worden behaald. Als afgestudeerde mag je je 'Purple Belt' noemen, een kleur die niet voorkomt in de lean-systematiek en staat voor het idee dat in deze leergang het 'blauwe denken' (rationeel en analytisch) en het 'rode doen' (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten. De totale opleiding leidt op tot een post-HBO diploma 'Purple Belt Agile-lean teamcoach'. Ook dit certificaat kan op dit moment alleen bij Coachboulevard worden behaald.

De opleiding is specifiek geschikt voor:

  • Veranderaars die organisaties begeleiden in trajecten gericht op Lean, Agile of zelforganisatie en daarbij een duurzaam effect beogen;
  • Teamcoaches (in- of extern) die hun bijdrage aan het effectiever en efficiënter maken van processen willen versterken en zich het Agilean denken eigen willen maken;
  • Proces, Lean en Agile consultants die hun impact op teams willen vergroten en zich meer willen focussen op structurele verbeteringen dan op eenmalige analyses.

Opleiding Agile-Lean Teamcoach bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

Basis ALT: Basis Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "basis Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op de basishouding als teamcoach en het voldoen aan de vereisten voor behalen van het Agilean Green Belt certificaat
Lees meer ...

Startbekwaam ALT: Start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "start-bekwaam Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op verdieping in het begeleiden van interactieprocessen
Lees meer ...

Professioneel ALT: Professioneel Agile-Lean Teamcoach

Tijdens de fase "professioneel Agile-Lean Teamcoach" ligt het accent op meesterschap in het doen van geïntegreerde interventies.
Lees meer ...