CL - Opleiding Coachend Leiderschap

Je kunt ervoor kiezen een afwijkende opleiding te kiezen. Veel voorkomend thema is Coachend Leiderschap. Daarom bieden we de mogelijkheid om rond dit thema een aantal 1-daagsen te volgen.

Het is mogelijk om een opleiding Coachend Leiderschap te vormen met de 1-daagsen:

BC1 Competentieprofiel & de 4 Succesfactoren

BC3 Situationeel Coachen vanuit Visie

IC2 Coachen op Competenties

TC1 Intake: Teamanalyse & Ontwikkelingsfasen

TC2 Aan de slag met Teaminterventies

TC3 Conflictcoaching

Deze Opleiding wordt afgerond met een CB Instituutscertificaat Coachend Leiderschap. Wilt u hier meer informatie over bel of mail gerust!

Opleiding Coachend Leiderschap bestaat uit de volgende 1-daagsen:

BC1: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Thema: 5 kritieke succesfactoren, voorwaardelijk voor elk coachtraject. Daarnaast interventies maken vanuit het competentieprofiel van de coach (St!R en NOBCO)
Lees meer ...

BC3: Contextgericht Coachen

De 5 KSF, de basis voor systeemgericht coachen van coachee, met accent op interactie-processen in de context. Ontwikkelen van metaview hoe knelpunten in stand worden gehouden en wat je er aan kan doen.
Lees meer ...

IC2: Coachen op Gedrag

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Progressiegericht feedback geven, interveniëren op het hier-en-nu en gedragspracticum staan centraal.
Lees meer ...

TC1: Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC3: Coachen van Conflicten

Conflicten in afstemming geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet ieder coach zit daarop te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5 fasen vergroten je professioneel handelen.
Lees meer ...