CL - Opleiding Coachend Leiderschap

Je kunt ervoor kiezen een afwijkende opleiding te kiezen. Veel voorkomend thema is Coachend Leiderschap. Daarom bieden we de mogelijkheid om rond dit thema een aantal 1-daagsen te volgen.

Het is mogelijk om een opleiding Coachend Leiderschap te vormen met de 1-daagsen:

BC1 Competentieprofiel & de 4 Succesfactoren

BC3 Situationeel Coachen vanuit Visie

IC2 Coachen op Competenties

TC1 Intake: Teamanalyse & Ontwikkelingsfasen

TC2 Aan de slag met Teaminterventies

TC3 Conflictcoaching

Deze Opleiding wordt afgerond met een CB Instituutscertificaat Coachend Leiderschap. Wilt u hier meer informatie over bel of mail gerust!

Opleiding Coachend Leiderschap bestaat uit de volgende 1-daagsen:

BC1: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Thema: 5 kritieke succesfactoren, voorwaardelijk voor elk coachtraject. Daarnaast interventies maken vanuit het competentieprofiel van de coach (St!R en NOBCO)
Lees meer ...

BC3: Contextgericht Coachen

De 5 KSF, de basis voor systeemgericht coachen van coachee, met accent op interactie-processen in de context. Ontwikkelen van metaview hoe knelpunten in stand worden gehouden en wat je er aan kan doen.
Lees meer ...

IC2: Coachen op Gedrag

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Progressiegericht feedback geven, interveniëren op het hier-en-nu en gedragspracticum staan centraal.
Lees meer ...

TC1: Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies in het Hier-en-Nu

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC3: Conflicten in teams productief maken

Conflicten in afstemming geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet ieder coach zit daarop te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5 fasen vergroten je professioneel handelen.
Lees meer ...