IC - Opleiding Individueel Coach

Opleiding Individuele Coaching (IC) (7 dagen)

De eerste dag oefent u het intakegesprek en essentiële momenten daarin. Na IC1 volgen drie 1-daagsen die zich richten op de 3 niveaus van de ijsberg van McClelland:

  • Coachen op Gedrag (IC2) - coachen op gedrag (boven de waterlijn)
  • Coachen op Opvattingen & Overtuigingen (IC3) - coachen op opvattingen (onder de waterlijn)
  • Coachen op Waarden & Drijfveren (IC4) - (derde niveau)

IC5 bestaat uit afronding van het coachtraject en specifieke situaties zoals beëindiging van het coachtraject door een klacht. Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal

5 bijeenkomsten in hun eigen intervisiegroep bijeen om hun ontwikkelingen als individuele coach in te brengen. In de middag van de laatste dag (IC5), wordt er getoetst.

Het coachverslag Intake & Functionele Analyse wordt besproken evenals specifieke leer- en ontwikkelpunten als coach a.d.h.v. een mini-assessment. IC1 t/m IC5 wordt afgerond met een Instituutscertificaat CB Individuele Coaching.

Een aantal deelnemers wil erkend worden als Individueel Coach. Zij gaan verder met een verdieping van individueel coachen in IC6 tot en met IC7:

  • Coachen in het Hier-en-Nu (IC6)
  • Kritieke Momenten Individueel Coach (IC7)

In het assessment (na IC7) toont de deelnemer zijn kunnen als individueel coach

Opleiding Individueel Coach bestaat uit de volgende 1-daagsen:

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

Het eerste coachgesprek gaat over het proces van contact en contractering, waarbij de Functionele Analyse centraal staat.
Lees meer ...

IC2: Coachen op Gedrag

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag. Progressiegericht feedback geven, interveniëren op het hier-en-nu en gedragspracticum staan centraal.
Lees meer ...

IC3: Coachen op Opvattingen & Overtuigingen

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): de opvattingen, de mentale patronen. De IJsberg, reframen, REA en doorvragen worden eigen gemaakt.
Lees meer ...

IC4: Coachen op Waarden & Drijfveren

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): niveau van motieven en drijfveren. De logische niveau's van Baterson worden praktisch gemaakt. Stilstaan door verdiepend coachen op inzicht, emotie en motivatie.
Lees meer ...

IC5: Afronding Coachtraject & Mini-assessment

Deze 1-daagse bestaat uit twee delen. In de ochtend komen diverse kritische situaties aan bod, zoals omgaan met klachten, dilemma’s, onverwachte situaties, lastige coachees, lastige opdrachtgever, aandacht voor het resultaatgericht afronden.
Lees meer ...

IC6: Coachen van Individu in Groepscontext

Waarnemen van idividuele bijdrage in teamcontext, circulaire vragen stellen (manager of teamlid als coachee) in 1-op-1 coaching.
Lees meer ...

IC7: Kritieke Momenten Individueel Coach

Eigen kritieke momenten en het creatieve proces van het coachen staan in deze module centraal. Professionele ruimte vergroten door je handelingsverlegenheid functioneel in te zetten. Afsluiting leergang Individueel Coach
Lees meer ...