IVC - Opleiding Intervisiecoaching

Het is mogelijk om een Opleiding Intervisiecoaching te vormen met de 1-daagsen:

BC1 Competentieprofiel & de 4 Succesfactoren

TC1 Intake: Teamanalyse & Ontwikkelingsfasen

TC2 Teaminterventies

TC5 Coachen van zelforganiserende teams

Wilt u hier meer informatie over bel of mail gerust!

Opleiding Intervisiecoaching bestaat uit de volgende 1-daagsen:

BC1: Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren

Thema: 5 kritieke succesfactoren, voorwaardelijk voor elk coachtraject. Daarnaast interventies maken vanuit het competentieprofiel van de coach (St!R en NOBCO)
Lees meer ...

TC1: Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies in het Hier-en-Nu

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC5: Coachen van zelforganiserende teams

In iedere organisatie zijn teams bezig met de transfer als zelforganiserend team. Veel onbegrip door taalvervuiling van begrippen. Bespreekbaar maken van dilemma's en ambiguïteit en Plek der Moeite
Lees meer ...