TC - Opleiding Teamcoaching

Opleiding Teamcoaching (TC) (8 dagen)

In TC1 staat de analyse vanuit systeemdenken centraal: 'Hoe houdt dit team de knelpunten in stand?'. Evenals het herkennen van de teamontwikkelingsfase. In TC2 (Teaminterventies) komen diverse werkwijzen aan bod.

De volgende drie themagerichte 1-daagsen gaan over vakmanschap.

  • Coachen van Conflicten (TC3), veel nodig bij M2-groepen
  • Intervisiecoaching (TC4), een effectief traject voor borging na teamcoaching, verder gaan in zelfstandig leren
  • Afronding Teamcoachtraject & Kritieke Momenten (TC5)

De volgende drie thema's richten zich op een verdieping in het teamcoachen en op reflectie en houding als professioneel Teamcoach:

  • Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams (TC6), richt zich op het herkennen van de fasen in regressieve teams en daarbij aansluiten.
  • Teamcoaching vanuit Organisatiecontext (TC7), herkennen van patronen in structuren.
  • Kritieke Momenten Teamcoach (TC8) richt zich op momenten die de teamcoach als kritiek, ('spannend' De Haan, 2012) ervaart.

Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 10 intervisiebijeenkomsten bij elkaar om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen.

De opleiding wordt in TC5 getoetst met een verslag over een teamcoachingstraject. In het assessment (na TC8) toont de deelnemer zijn kunnen met een DVD-assessment van een teamcoachingssessie.

Opleiding Teamcoaching bestaat uit de volgende 1-daagsen:

TC1: Teamintake, Analyse & Ontwikkelingsfasen

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC3: Coachen van Conflicten

Conflicten in afstemming geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet ieder coach zit daarop te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5 fasen vergroten je professioneel handelen.
Lees meer ...

TC4: Afronding Teamcoachtraject & Voortgangspracticum

Vergelijkbaar met IC5, Kritieke momenten in afronding en in de middag je ontwikkeling tonen als startbekwaam teamcoach met beeldopname. Afsluiting Leergang Professioneel Coach.
Lees meer ...

TC5: Coachen van zelforganiserende teams

In iedere organisatie zijn teams bezig met de transfer als zelforganiserend team. Veel onbegrip door taalvervuiling van begrippen. Bespreekbaar maken van dilemma's en ambiguïteit en Plek der Moeite
Lees meer ...

TC6: Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams

Centraal staat het coachen van niet functionerende teams, die afwachtend en zelfs agressief op je aanwezigheid reageren. Verbinding maken, vermogen om te verdragen om in verbinding te blijven, relatie met context w.o. het management.
Lees meer ...

TC7: Kritieke Momenten Teamcoach

Vergelijkbaar met IC7. Puntjes op de i in je teamcoaching om je persoonlijk professionele ruimte te vergroten door je handelingsverlegenheid functioneel in te zetten om onbespreekare zaken bespreekbaar te maken.
Lees meer ...