TC - Opleiding Teamcoaching

Opleiding Teamcoaching (TC) (7 dagen)

In TC1 staat de analyse vanuit systeemdenken centraal: 'Hoe houdt dit team de knelpunten in stand?'. Evenals het herkennen van de teamontwikkelingsfase. In TC2 (Teaminterventies) komen diverse werkwijzen aan bod.

De volgende twee themagerichte 1-daagsen gaan over vakmanschap.

  • Coachen van Conflicten (TC3), veel nodig bij M2-groepen
  • TC4 Deze lesdag gaat over een aantal kritieke situaties in het begeleiden van zelforganiserende teams. Voor de meeste organisaties betekent dit het begeleiden van transformatieprocessen in teams en daarmee in organisaties.
  • Afronding Teamcoachtraject & Kritieke Momenten (TC5)

De volgende twee thema's richten zich op een verdieping in het teamcoachen en op reflectie en houding als professioneel Teamcoach:

  • Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams (TC6), richt zich op het herkennen van de fasen in regressieve teams en daarbij aansluiten.
  • Kritieke Momenten Teamcoach (TC7) richt zich op momenten die de teamcoach als kritiek, ('spannend' De Haan, 2012) ervaart.

Tijdens de opleiding komen de deelnemers minimaal 8 intervisiebijeenkomsten bij elkaar om eigen ontwikkelingen als teamcoach in te brengen.

De opleiding wordt in TC5 getoetst met een verslag over een teamcoachingstraject. In het assessment (na TC7) toont de deelnemer zijn kunnen met een DVD-assessment van een teamcoachingssessie.

Opleiding Teamcoaching bestaat uit de volgende 1-daagsen:

TC1: Teamvolwassenheid, intake & Functionele Analyse

Vanuit systeemdenken staat waarneming van alledaagse in het hier-en-nu en de Functionele Analyse- hoe wordt de ongewenste situatie hiermee in stand gehouden- centraal. Met het GROUP-model wordt de intake met manager en vervolgens het team ingezet.
Lees meer ...

TC2: Teaminterventies in het Hier-en-Nu

Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid (junior- en senior niveau) en het stellen van circulaire vragen gericht op de interactielijnen van het team.
Lees meer ...

TC3: Conflicten in teams productief maken

Conflicten in afstemming geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet ieder coach zit daarop te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5 fasen vergroten je professioneel handelen.
Lees meer ...

TC4: Coachen van Zelforganiserende Teams


Lees meer ...

TC5: Afronding Teamcoachtraject & Voortgangspracticum


Lees meer ...

TC6: Coachen van Regressieve & Stagnerende Teams

Centraal staat het coachen van niet functionerende teams, die afwachtend en zelfs agressief op je aanwezigheid reageren. Verbinding maken, vermogen om te verdragen om in verbinding te blijven, relatie met context w.o. het management.
Lees meer ...

TC7: Kritieke Momenten Teamcoach

Vergelijkbaar met IC7. Puntjes op de i in je teamcoaching om je persoonlijk professionele ruimte te vergroten door je handelingsverlegenheid functioneel in te zetten om onbespreekare zaken bespreekbaar te maken.
Lees meer ...