Opleidingen

Op thema één of enkele 1-daagsen volgen, aansluitend bij jouw leerbehoefte of interesse.

De 1-daagsen van Coach Boulevard sluiten aan bij de praktijk. Zo kun je de thema's die aan bod komen direct toepassen in je werk. Als een hele opleiding je niet past, kun je dus themagericht lesdagen bij ons volgen. Het leereffect van onze eendaagsen is veel groter dan de duur van de lesdag zelf. Het effect werkt door, want het echte leren vindt, zo geloven wij, buiten de lesuren plaats.

Wat maakt onze eendaagsen bijzonder?

  • Je bereidt elke dag voor met literatuur en reflectie daarop en de koppeling aan de eigen context.
  • De lesdagen (met 7-16 deelnemers) hebben een hoog doe-gehalte.
  • Je leert circulair analyseren en interventiesmaken vanuit systeem- en progressiegericht coachen.
  • De vijf Kritieke Succesfactoren voor coaching vormen een houvast voor verantwoord coachen.
  • Je krijgt feedback op je eigen stijl met als meetlat je persoonlijke leerdoelen en het competentieprofiel van een erkend coach.
  • Je kunt je eigen opleiding kiezen, door een samenstelling van door jou bepaalde lesdagen.

Bij twijfel over de juiste opleidingskeuze, neem contact met ons op voor advies.

Alle lesdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne) te Utrecht.

Adviesroutes opleidingen (data)

 

Opleidingsgids Coach Boulevard downloaden

 

Eendaagsen/Lesdagen: 

 
Basis Coaching
 

BC1 - De basis: 5 Kritieke Succesfactoren. Deze 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’s) vormen het kader voor analyse en interventies voor elk coachtraject. Na deze dag heb je basisinterventies en twee werkmodellen voor KSF Meetlat en Eigenaarschap om direct aan de slag te gaan als coach. 

(2 PE-punten LVSC)

 

BC2 - Contextgericht coachen. De basis voor systeemgericht individueel- en teamcoachen, met accent op interactieprocessen in de context. Ontwikkelen van metaview hoe knelpunten in stand worden gehouden en wat je eraan kunt doen.

 

BC3 - Werkwijzen en beroepshouding. Eigen maken van coachmodellen gericht op de drie lagen van de KSF IJsberg en als basiscoach de bijpassende beroepshouding hierbij.

 

Individuele Coaching
 

IC1 -  Intake: van Coachvraag tot Contract. Vanuit de coachvraag wordt de Functionele Analyse toegepast, waarin de wisselwerking tussen de context en patronen in de ijsberg en het effect daarvan op de coachvraag expliciet aandacht vraagt.

 

IC2 - Coachen op gedrag in de context. Leert de deelnemer gedrag van coachee in het hier-en-nu te benoemen en dat te koppelen aan het gewenste gedrag, waarmee, vanuit de Functionele Analyse, het keuzeproces voor betekenisvolle stappen op gang komt. Eigenaarschap wordt gecreëerd voor de te maken ontwikkeling.

 

IC3 – Coachen op opvattingen. Deze lesdag zoomt in op de tweede laag van de ijsberg; de wijze waarop een coachee zich met eigen gedachten klemzet, waardoor het gewenste gedrag boven de waterlijn zich niet laat zien.

 

IC4 - Coachen op waarden en drijfveren. Hierbij ligt de focus op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. Deelnemers leren een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand.

 

IC6 – Coachen op vitaliteit. Balans vinden tussen werk en privé, vitaliteit en veerkracht op het werk, grensoverschrijdend gedrag op het werk. Het uit balans raken in je vitaliteit door uit het oog te verliezen wat er toe doet. Coachen om deze life-topics weer een nieuwe vorm te geven. Falen is niet het vallen zelf, falen is het niet meer opstaan.

 

 

Teamcoaching
 

TC1 – Teamintake en Functionele Analyse. Vanuit systeemdenken staat waarneming van het alledaagse gebeuren in het hier-en-nu en de Functionele Analyse (hoe worden ongewenste situaties hiermee in stand gehouden?) centraal. De intake met de manager komt aan bod en met het GROUP-model wordt de intake met het team geoefend.

 

TC2 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu. Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid en het stellen van circulaire vragen gericht op de patronen en interactielijnen van het team.

 

TC3 - Conflicten in teams productief maken. Conflicten geven drempels weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet iedere coach zit op conflicten te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5-stappenmodel vergroten het professioneel handelen.

 

TC4 - Coachen van zelforganiserende teams. In veel organisaties zijn teams bezig met de transfer als zelforganiserend team. Deelnemers krijgen inzicht in het transitieproces en krijgen een werkwijze aangereikt om met een team de transitie en eigen bijdrage erin bespreekbaar te maken. Met aandacht voor het onbegrip door taalvervuiling van begrippen. Bespreekbaar maken van dilemma’s en ambiguïteit en Plek der Moeite.

(6 PE-punten NOBCO en 2 PE-punten LVSC)

 

TC6 - Coachen van regressieve en stagnerende teams. Centraal staat het coachen van niet functionerende teams, die afwachtend en zelfs agressief op je aanwezigheid reageren. Verbinding maken, vermogen om te verdragen om in verbinding te blijven, relatie met context waaronder ook het management valt wordt eigen gemaakt.

(6 PE-punten NOBCO en 2 PE-punten LVSC)

 

Agile-lean teamcoaching
 

ALT1 – Agile en de 5 Kritieke Succesfactoren als basis. Deze 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’s) vormen het kader voor analyse en interventies voor elk coachtraject. Na deze dag heb je basisinterventies en twee werkmodellen voor KSF Meetlat en Eigenaarschap om als Agile-lean teamcoach gesprekken aan te gaan.

 

ALT2 – Lean voor agile-lean teamcoaches. Je maakt kennis met agile en lean kernbegrippen en basis-tools en leert het belang daarvan inzien bij het helpen van teams in hun ontwikkeling. Je maakt kennis met begrippen als en met benaderingen als Scrum, Kaizen, KANO, klantarena en SOW.

 

ALT3 – De agile-lean teamcoach als scrummaster. Deze lesdag geeft je een fundament om je als begeleider van teams te kunnen baseren op feiten en analyses. Besproken wordt welke lean en scrum teamcoaching-methode en werkmodellen passen bij welke situatie en hoe methoden in samenhang kunnen worden toegepast.

 

ALT4 – Faciliteren van teams als Agile-lean teamcoach. De deelnemer leert op een didactische manier vorm te geven aan verschillende methodieken en krijgt feedback op de effecten van zijn begeleidingsstijl. In deze lesdag wordt duidelijk hoe de deelnemer het collectief eigenaarschap van het verbeterteam kan versterken én kan belemmeren.

 

ALT5 – Praktijksimulatie Agile-lean teamcoaching. In een praktijksituatie ondergaan de deelnemers het teamproces van verbeteren. Als agile-lean teamcoach intervenieer je op dit proces.

 

ALT6 – Teamintake en Functionele Analyse. Vanuit systeemdenken staat waarneming van het alledaagse gebeuren in het hier-en-nu (Go to the Gemba) en de Functionele Analyse (hoe worden ongewenste situaties in interactie- en werkprocessen  in stand gehouden?) centraal. De intake met de manager komt aan bod en met het GROUP-model wordt de intake met het team geoefend.

 

ALT7 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu. Centraal staan de interventies, aansluitend bij teamvolwassenheid en het stellen van circulaire vragen gericht op de patronen en interactielijnen van het team met als focus continue verbeteren en duurzaam ontwikkelen.

 

ALT8 - Conflicten in teams productief maken. Conflicten geven drempels weer die genomen moeten worden voor een betere afstemming in persoonlijke en werkprocessen. Niet iedere agile coach zit op conflicten te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5-stappenmodel vergroten het professioneel handelen. Eigen praktijksituaties staan wederom centraal.

 

ALT9 – Agile-lean teaminterventies. Er wordt verder geoefend met de paarse Functionele Analyse. Als agile-lean teamcoach  heb je een brede scope niet allen naar teams maar ook de samenwerking met het management. Een aantal zaken van executive coaching, het coachen van managers en directie, komt aan bod.

 

ALT10 – Van stagnerende naar wendbare teams. Weerstand betekent dat een team niet doet wat jij wilt.  De deelnemer leert hoe hij zelf stagnatie versterkt en hoe beweging te creëren en hoe de transitiefasen op een paarse manier benut kunnen worden.

 

 

Kosten eendaagsen

Voor 1 lesdag € 525,00 incl. locatiekosten, lunch, begeleiding en bewijs van deelname. De literatuurkosten zijn exclusief en variëren per lesdag.

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2021.