Opleidingen

Op thema één of enkele 1-daagsen volgen, aansluitend bij jouw leerbehoefte of interesse.

(Nog) niet toe aan een hele opleiding bij Coachboulevard maar wel op zoek naar nieuwe inspiratie? Of wil je blijven leren in het kader van Permanente Educatie (PE-punten)? 
Volg dan een ‘losse lesdag’ bij Coach Boulevard. 


Leren bij Coach Boulevard

Ook voor de eendaagsen hanteren wij het motto ‘flip the classroom’. Dat wil zeggen dat we het idee ‘theorie uitgelegd krijgen door de docent en daarna zelf oefenen’ omgedraaid hebben. Je bereidt je zelfstandig voor met behulp van relevante theorie. Op de lesdag zelf staan vervolgens oefenen, werken aan eigen leerdoelen en het vertalen naar je eigen context centraal. Coach Boulevard heeft dan ook geen trainers in dienst, maar ervaren coaches die deelnemers ondersteunen in hun leerprocessen. 

Eendaagsen van Coach Boulevard zijn vaak ook een bouwblok in een langer traject. Dat betekent dat als je later alsnog kiest voor een hele opleiding, de gevolgde ‘losse’ lesdagen vrijstellingen opleveren. Afhankelijk van de accreditatie waar je dan voor gaat kan er dan nog wel een aanvullende inspanning van je gevraagd worden. 

Voor alle lesdagen gaan we uit van een HBO-niveau van werken en leren. Twijfel je of een dag geschikt voor je is, neem dan via info@coachboulevard of 030- 25 19 195 contact met ons op.
 
De 5 Kritieke succesfactoren: basis voor coachen (code: BC1)
Deze dag geeft je een basis om meteen morgen coachend aan de slag te gaan. Of je nou ‘echt’ coach wilt worden, als leidinggevende wilt bouwen aan een meer coachende houding of als professional op een andere manier gesprekken wilt aangaan. 
Je leert wat de vijf kritieke succesfactoren van coaching zijn en wat basismodellen zijn om te werken aan eigenaarschap voor leren en ontwikkelen.
 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Leren Coachen’ aan te schaffen. 
 
Specifieke vereisten om te kunnen deelnemen: geen
PE-punten: 2 PE-punten LVSC
 
Eerstvolgende data:
16/9
Schrijf je meteen in 
 
Contextgericht coachen (code: BC2)
Eén van de 5 kritieke succesfactoren is (voldoende aandacht voor) de omgeving waarbinnen leren of ontwikkelen plaatsvindt en waar het resultaat daarvan zichtbaar zal worden. Bij Coach Boulevard gaan we er van uit dat dat een werkcontext zal zijn. Die is vaak niet alleen bepalend voor ‘het klimaat’ waarin leren plaatsvindt maar ook voor wát er te leren valt. Waarbij het soms eerst nodig is om de ander zich ervan bewust te maken dat er wat te ontwikkelen vált. Hoe je dat doet leer je op deze lesdag aan de hand van meteen toepasbare modellen en methoden.
 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Handboek progressiegericht coachen’ aan te schaffen. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het voeren van coach- of ontwikkelgesprekken én vertrouwd zijn met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (door het volgen van lesdag BC1 of door het lezen van een aanvullend artikel). 
  
Basiswerkwijzen & beroepshouding en online coachen (code: BC3)
Eén van de 5 kritieke succesfactoren van coaching is ‘de ijsberg’. Dit is een metafoor voor de gelaagdheid van de competenties waar ontwikkeling op gericht kan zijn. Tijdens deze lesdag leer je hoe je vanuit een coachende houding op verschillende lagen van ‘de ijsberg’ kunt interveniëren. Daarbij is specifiek aandacht voor hoe je dit (ook) online kunt aanpakken en ook dan diepgang kunt bereiken. De lesdag wordt ook online gegeven. 
 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Help! Ik ga coachen’ aan te schaffen. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het voeren van coach- of ontwikkelgesprekken én vertrouwd zijn met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (door het volgen van lesdag BC1 of door het lezen van een aanvullend artikel). 
Eerstvolgende data:
(online lesdag): 6/7
Schrijf je meteen in 
 
Coachen op gedrag (code: IC2)
Vind jij het ook zo boeiend dat iemand zegt iets te willen of belangrijk te vinden, maar in zijn of haar gedrag iets anders laat zien? Als je daar vanuit een coachende benadering alert op bent en dit op een oordeelloze manier bespreekbaar weet te maken geeft dat veel mooie handvatten voor ontwikkeling. Tijdens deze lesdag leer je met behulp van diverse modellen en benaderingen je waarnemingen in te zetten voor het leerproces van de ander.
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Help! Ik coach op competenties’ aan te schaffen. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het voeren van coach- of ontwikkelgesprekken én vertrouwd zijn met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (door het volgen van lesdag BC1 of door het lezen van een aanvullend artikel). 
 
Eerstvolgende data:
6/7
Schrijf je meteen in 
 
Coachen op opvattingen (IC3)
Als een coachee echt zijn best doet om zijn of haar gedrag te veranderen maar dat lukt niet is er vaak meer aan de had. Vanuit een coachende houding ga je dan samen met de coachee nieuwsgierig op zoek naar waarom de coachee doet wat hij doet. Dan zal vaak duidelijk worden hoe een coachee zichzelf met de eigen gedachten klemzet. Als dat inzicht er eenmaal is geeft dat veel ruimte om op andere manieren in beweging te komen. 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Help! Ik ga coachen’ aan te schaffen als dat nog niet in je bezit is. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het voeren van coach- of ontwikkelgesprekken én vertrouwd zijn met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (door het volgen van lesdag BC1 of door het lezen van een aanvullend artikel). 
 
Coachen op waarden en drijfveren (IC4)
Waarden en drijfveren kunnen een sterke motor zijn om in beweging te komen. Tijdens deze lesdag leer je hoe je vanuit een coachende houding samen met de coachee kunt onderzoeken wat haar of hem drijft en stil te staan bij die inzichten en bijkomende emoties. Daarbij komen ook je eigen emoties als begeleider naar voren. Je scherpt je onderzoekende houding aan en leert balans te houden tussen nabijheid en afstand doordat je de begrippen ‘overdracht‘ en ‘tegenoverdracht’ leert kennen en hanteren. 
 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Help! Ik ga coachen’ aan te schaffen als dat nog niet in je bezit is. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het voeren van coach- of ontwikkelgesprekken én vertrouwd zijn met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (door het volgen van lesdag BC1 of door het lezen van een aanvullend artikel). 
 
Eerstvolgende data:
4/7
Schrijf je meteen in
 
Faciliteren van teams in ontwikkelen en leren (code: TCW1)
Teams helpen continu hun eigen prestaties te verbeteren begint met op een ontwikkelingsgerichte manier faciliteren. Tijdens deze lesdag leer je hoe je dat doet met inzet van basiswerkvormen vanuit het agile-lean gedachtengoed en op basis van de 5 kritieke succesfactoren van coaching. Je krijgt feedback op je eigen stijl als het gaat om het begeleiden van teams en krijgt zicht op wat versterkend en wat belemmerd werkt op 'leren leren' door teams en leert teamgerichte werkvormen inzetten zoals retrospectives, dagstarts en problem solves. 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ’75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching’ aan te schaffen als dat nog niet in je bezit is. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het werken met teams en teamdynamieken. Vertrouwd zijn met basistermen vanuit agile en lean en met de 5 kritieke succesfactoren van coaching (ook op te doen door het lezen van het voorbereidende materiaal).
 
 
Coachen van zelforganiserende teams (code: TCW5)
Veel organisaties hebben de ambitie teams zelfsturend of zelforganiserend te helpen worden. Tijdens deze lesdag leer je welke aspecten daarbij een rol spelen en krijg je handvatten aangereikt om teams en organisaties te helpen stappen te zetten op dit boeiende pad. 
Naast het materiaal in onze eigen leeromgeving raden we je aan het boek ‘Professionals aan het stuur’ aan te schaffen als dat nog niet in je bezit is. 
 
Vereisten om te kunnen deelnemen: 
Enige ervaring in het werken met teams en teamdynamieken. 
PE-punten: NOBCO 6,  LVSC 2
 
Praktische informatie 

Op basis van het succesvol volgen van een lesdag ontvang je een certificaat/bewijs van deelname. 

Als je een als losse lesdag gevolgde dag later wilt gebruiken als bouwsteen in een gecertificeerd traject kan het zijn dat aanvullingen worden gevraagd in voorbereiding (te bestuderen literatuur) of reflectie. 

 

Lesdagen vinden over het algemeen plaats bij Aristo Meeting Plaza (Hoog Catharijne) te Utrecht en duren over het algemeen van 9.00-17.30.

De kosten voor een losse lesdag bedragen € 525,00 inclusief voorbereidend materiaal, locatiekosten, lunch, begeleiding en bewijs van deelname. 

Per lesdag zijn -naast het voorbereidende materiaal in onze eigen interactieve leeromgeving- vaak ook één of meerdere boeken aanbevolen. In de leeromgeving krijgt u de mogelijkheid die zelf te bestellen. 

De open opleidingen van Coach Boulevard zijn BTW-vrijgesteld. Prijzen gelden bij aanmelding vóór 1 januari 2023.