Opleidingen

RCL Resultaatgericht coachend leidinggeven

In de visie van Coachboulevard gaat het bij coachend leidinggeven niet alleen om het begeleiden van mensen en teams in hun ontwikkeling. Net zo belangrijk is het om teams te helpen zich te richten op het bereiken van doelstellingen. In coachende termen hebben we het dan over een ‘meetlat’ op verschillende niveaus.  

Deze tweedaagse richt zich vooral op dat aspect van coachend leidinggeven. Geschikt voor middelmanagers, team- en projectleiders, bij voorkeur in een context van een continu verbeterende of lerende organisatie. Zowel geschikt voor mensen die al vertrouwd zijn met het lean-gedachtengoed als voor mensen die daar graag (nader) mee willen kennismaken.

Het thema van de eerste dag is het vertalen van abstracte doelen naar concrete gezamenlijke ‘meetlatten’. Lean heeft daar verschillende methodes voor. Ook de OGSM-methode is heel bruikbaar. Telkens is de essentie de goede dialoog die leidt tot gezamenlijke ambities en het realiseren van de doelen.

Het thema van de tweede dag is het houden van performance dialogen ondersteund met wat in lean ‘visueel management’ genoemd wordt, dus ondersteund met voor iedereen zichtbare informatie. 

Voor deze opleiding is kennis van lean of coachingsmethoden geen voorwaarde. Wel verwachten we affiniteit met een coachende basishouding. 

Deze opleiding verzorgen we samen met onze partner ‘Improvery’.

Actuele data opleiding: 

- 10 januari en 7 februari 2023
- 7 maart en 11 april 2023

Direct inschrijven!