Opleidingen

4-daagse opleiding gericht op (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0

Teams als bouwstenen vraagt om een andere kijkwijze in de rol van de Agile Coach. De opleiding (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0 richt zich op deze andere kijkwijze waardoor je de krachten in het team weet te optimaliseren. Met deze opleiding leer je je kijkwijze verbreden als coachend leider vanuit organisatie – en klantperspectieven teams professioneel te coachen, in hun performance én in het collectief eigenaarschap voor het proces. Dit doe je vanuit systeem- en progressiegerichte principes. Je wordt je bewust van de effecten van je eigen bijdrage en weet deze in persoonlijke leerdoelen om te zetten.

Je leert hoe je bijdrage als coachend leider kan resulteren in teams die continue effectief presteren en duurzaam ontwikkelen, omdat je je bewust bent van je verschillende petten en deze effectief weet in te zetten t.b.v. de organisatie, inspirerend in de organisatie-visie bent en de meerwaarde van jouw diverse rollen en taken weet te benoemen. Als coachend leider houd je zicht vanuit het grotere geheel (why) op hoe en wat er gebeurt, onderken en accepteer je circulaire processen. Je leert het collectief eigenaarschap voor content en proces vanaf de start te vergroten en weet deze bij het team te houden, te interveniëren vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn. Lastige situaties maak je bespreekbaar in relatie met de teamopgave vanuit transitie of transformatie-perspectief en weet daarin weerstand en conflicten productief te maken. 

Bij Coach Boulevard leer je ECHT Coachend Leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en optimale teamprestaties.

 

Opbouw opleiding

Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur (ca. 6 uur per lesdag). Tijdens de opleiding ligt het accent op learning by doing en reflection on action. Er wordt gewerkt met zelf ingebrachte praktijksituaties en elkaars persoonlijke leerdoelen. De opleiding duurt vier dagen. De opleidingsdagen hebben een tussenperiode van drie weken. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te komen voor intervisie naast de deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname is facultatief.

 

De opleiding is specifiek geschikt voor:

Agile leiders, content-managers en managers die behoefte hebben aan handvatten en verdieping van kennis, houding en vaardigheden in het coachen van teams als coachend leider 3.0.

 

Startdata:

vrijdag 24 mei 2019

woensdag 10 juli 2019

vrijdag 20 september 2019

maandag 16 maart 2020

Flowlijnen

Kosten

Voor 4 lesdagen, inclusief locatie en lunches, digitale leeromgeving en instituutscertificaat: €1.980,00 excl. btw of btw-vrijgesteld. Bijkomende literatuurkosten bedragen ca. €117,00

Prijslijst

Prijzen gelden vanaf 16-5-2019.