Opleidingen

4-daagse Coachend Leiderschap 3.0

Duur: 4 lesdagen

Totaalprijs: € 1.998,-

Start: 3 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers in een vaste groep

 

Leer Coachend Leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en continue effectieve teamprestaties.

Als coachend leidinggevende beweeg je je in een boeiende tijdsfase van verticale naar horizontale autoriteit. Dat is een niet vanzelfsprekende opgave. In de krachtige vierdaagse opleiding Coachend leiderschap 3.0 ligt je focus op teams als bouwstenen waarbij je de krachten in het team weet te optimaliseren.

De 3.0 staat voor:

1. Visie, je eigen verhaal hebben.

2. Focus op (de kracht van) team in plaats van individuen.

3. Reflectie op eigen bijdrage.

De opleiding is uitstekend geschikt voor hiërarchische managers, (agile)teamleiders, plaatsvervangers/ adjunct-leidinggevenden, die behoefte hebben aan handvatten en verdieping van inzichten, houding en vaardigheden in het verantwoord coachen van teams als coachend leidinggevende.

De opleiding

Je wordt vaardig in uitzoomen en vanuit verschillende perspectieven teams te coachen in hun performance én in het collectief eigenaarschap voor het proces. Daarbij houd jij als coachend leider zicht vanuit het grotere geheel (Why) op hoe het team werkt en wat zij te leren hebben in prestaties en onderlinge afstemming. Je leert te reageren vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn. Je onderkent patronen in circulaire processen in de interactie. Weerstand en conflicten weet je productief te maken. Bovendien word je je bewust van de effecten van je eigen bijdrage en weet deze om te zetten in persoonlijke leerdoelen. Je oefent en doet ervaring op en brengt dat in de praktijk en stelt vervolgens weer bij. In betekenisvolle stappen die je zelf en met het team maakt draag je bij aan de omslag van verticale naar horizontale autoriteit door coachend leiding te geven.

De opleiding Coachend Leiderschap 3.0 is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders kunnen hiermee het professionaliseringsthema Wildcard (geheel thema) afronden voor de herregistratie.

Opbouw opleiding

Tijd is een belangrijk gegeven in het leven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur. Tijdens de opleiding ligt het accent op ‘learning by doing’ en ‘reflection on action’. Oftewel veel doen en leren van die ervaring, net als in de praktijk Er wordt gewerkt met door deelnemers zelf ingebrachte praktijksituaties en persoonlijke leerdoelen. Je volgt de lesdagen in een vaste groep. Buiten de lesdagen neem je deel aan een intervisiegroep, minimaal 4 keer. De combinatie grote – kleine leergroep maakt het leerrendement boeiend en optimaal.

Afronding: Je ontvangt na lesdag 4 een bewijs van deelname. Indien je de opleiding afrondt met een leerjournaal (invulformat) over je leermomenten ontvang je een CB-instituutscertificaat. Het certificaat geeft vrijstelling voor diverse lesdagen van de post-hbo erkende opleidingen van Coach Boulevard.

Naast lesdagen: Het advies is minimaal 4 keer tussendoor bijeen te komen voor (facultatieve) intervisie.

De opleiding omvat 80 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-overzicht

 

Lesdagen

De vier lesdagen waaruit de opleiding is opgebouwd zijn:

Dag 1 - Visie & leiderschap, teamopgave en reflectie op eigen bijdrage

Dag 2 - In gesprek met het team: focus op interactie

Dag 3 - Vergroten van collectief eigenaarschap

Dag 4 - Coachend leiderschap bij stagnaties en conflicten

 

Misschien ook interessant?

Teamcoaching

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Coachend Leiderschap 3.0 gaat weer van start in september: 

Lesdag 1 woensdag 15 september 2021
Lesdag 2 woensdag 6 oktober 2021
Lesdag 3 vrijdag 12 november 2021
Lesdag 4 vrijdag 3 december 2021

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Coachend Leiderschap 3.0 (4 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. literatuur, locatiekosten, lunch, leerjournaal en diploma) € 1.998,-
Totale factuurprijs € 1.998,-
   

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2022. 

 
Literatuur

Klik op de link voor een overzicht van verplichte literatuur bij de opleiding Coachend Leiderschap 3.0.

Literatuurlijst