Opleidingen

4-daagse opleiding gericht op Coachend Leiderschap 3.0

Teams als bouwstenen vraagt om een andere kijkwijze in de rol van de Agile Coach. De opleiding (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0 richt zich op deze andere kijkwijze waardoor je de krachten in het team weet te optimaliseren. Coachend leiderschap is je wezenlijke bijdrage in het leervermogen van de organisatie. Coachend leiderschap 3.0 past bij vragen als:

- Hoe kan ik voorwaardelijk en onderscheidend het proces van zelforganiserende teams faciliteren?

- Wat vraagt het van mij om optimale teamprestaties op te vragen en duurzame ontwikkeling te bevorderen?

- Hoe onderscheid ik helder mijn diverse rollen naar teams?

- Hoe maak ik de brug in transitieprocessen tussen organisatievisie en teamvisies?

 

Je leert hoe je bijdrage als coachend leider kan resulteren in teams die continue effectief presteren en duurzaam ontwikkelen vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Je bent je bewust van je verschillende petten en weet deze effectief in te zetten t.b.v. de WHY van de organisatie. Je inspireert vanuit de organisatie-visie en kent je meerwaarde in jouw diverse rollen en taken. Als coachend leider houd je zicht vanuit het grotere geheel op hoe en wat er gebeurt, omdat je circulaire processen onderkent, accepteert en aanzwengelt . Je leert het collectief eigenaarschap voor content en proces vanaf de start te vergroten en weet deze bij het team te houden, door te interveniëren vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn. Lastige situaties maak je bespreekbaar in relatie met de teamopgave vanuit transitie of transformatie-perspectief en weet daarin weerstand en conflicten productief te maken. 

Het geleerde is direct de volgende dag toe te passen. 

 

Bij Coach Boulevard leer je Coachend Leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en optimale teamprestaties.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Systeem- en progressiegericht samenwerken functioneel analyseren: hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden? Verander je eigen bijdrage en de interactie verandert.
  • 5 Kritieke succesfactoren als handvat om samenwerking op alle niveaus bespreekbaar te maken (praktisch transitiemanagement).
  • Transparantie in de diverse rollen en toegevoegde waarde van een coachend leider.
  • Omgaan en keuze maken in diverse rollen zoals individueel of team mentoring of coaching
  • Teamanalyse en teaminterventies t.b.v. collectief eigenaarschap van het team versterken
  • Weerstand en conflicten als nuttig zien en transitiemanagement productief maken
  • Eigen profilering als coachend leider
  • Omgaan met kritieke momenten (van teams en van jezelf)

 

Opbouw opleiding

Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur. Tijdens de opleiding ligt het accent op learning by doing en reflection on action. Er wordt gewerkt met zelf ingebrachte praktijksituaties en persoonlijke leerdoelen. De opleiding duurt vier dagen. De opleidingsdagen hebben een tussenperiode van drie weken. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te komen voor intervisie naast de deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname is facultatief.

De opleiding bestaat uit de volgende 4 lesdagen:

Lesdag 1 – Essentie en kaders Coachend leiderschap
Lesdag 2 – Triggers in de context
Lesdag 3 – Teaminterventies op collectief eigenaarschap
Lesdag 4 – Kritieke momenten

De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza, Utrecht van 9:00 – 17:00 uur. Na lesdag vier ontvang je een bewijs van deelname. Indien je de opleiding afsluit met een leerjournaal over je leermomenten, ontvang je een CB-instituutscertificaat: Coachend leiderschap 3.0.

 

De opleiding is specifiek geschikt voor:
De opleiding is uitstekend geschikt voor (agile) leiders en managers die behoefte hebben aan handvatten en verdieping van kennis, houding en vaardigheden in het coachen van teams als coachend leider.

 

Startdata:

maandag 9 maart 2020

De opleiding Coachend Leiderschap 3.0 volg je op vaste dagen met een vaste groep.

Alle lesdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne) te Utrecht.

Flowlijnen

 

Kosten opleiding Coachend Leiderschap 3.0 (4 lesdagen):

Voor 4 lesdagen, inclusief locatie en lunches, digitale leeromgeving en instituutscertificaat €1.980,00 btw-vrijgesteld.

Bijkomende literatuurkosten bedragen ca. € 120,00.

 
Prijslijst

Prijzen gelden vanaf 14-10-2019 en tot 1 januari 2020.