Opleidingen

4-daagse Coachend Leiderschap 3.0

Duur: 4 lesdagen

Totaalprijs: € 1.998,-

Start: 3 x per jaar

Aantal: max. 16 deelnemers in een vaste groep

Leer Coachend Leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en continue effectieve teamprestaties.

Als (informeel) leidinggevende beweeg je je in een boeiende tijdsfase/periode van verticale naar horizontale autoriteit. Dat is een niet vanzelfsprekende opgave. De 3.0 staat voor:

1. Visie, je eigen verhaal hebben,

2. Focus op (de kracht van) team in plaats van individuen,

3. Reflectie op eigen bijdrage.

 

Met 3.0 verbreed je je kijkwijze als coachend leider en krijg je handvatten om je ontwikkelpad te maken. Vanuit organisatie– en klantperspectieven leer je teams te coachen in hun performance én in het collectief eigenaarschap voor het proces. Dit doe je vanuit systeem- en progressiegerichte principes. Je wordt je bewust van de effecten van je eigen bijdrage en weet deze in persoonlijke leerdoelen om te zetten. De opleiding is uitstekend geschikt voor hiërarchisch (agile) leiders en managers die behoefte hebben aan handvatten en verdieping van kennis, houding en vaardigheden in het coachen van teams als coachend leider.

Je wordt je bewust van je verschillende petten en weet deze effectief in te zetten ten behoeve van de organisatie. Je bent inspirerend in de organisatie-visie en weet de meerwaarde van jouw diverse rollen en taken te benoemen. Als coachend leider houd je zicht vanuit het grotere geheel (Why) op hoe en wat er gebeurt, onderken en accepteer je circulaire processen. Je leert het collectief eigenaarschap voor content en proces vanaf de start te vergroten. Je leert te reageren  vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn. Lastige situaties maak je bespreekbaar in relatie met je eigen en de teamopgave vanuit transitie of transformatie-perspectief en weet daarin weerstand en conflicten productief te maken.

 

Opbouw opleiding

Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur. Tijdens de opleiding ligt het accent op ‘learning by doing’ en ‘reflection on action’. Er wordt gewerkt met zelf ingebrachte praktijksituaties en persoonlijke leerdoelen. Je volgt de lesdagen in een vaste groep.

Afronding: Toetsing aan de hand van een leerjournaal met daarin praktijkervaring in relatie met verantwoord handelen. Je ontvangt na afronding een CB-instituutscertificaat.

Naast lesdagen: Het advies is minimaal 4 keer tussendoor bijeen te komen voor (facultatieve) intervisie.

De opleiding omvat 80 studiebelastingsuren (SBU). 

SBU-overzicht

 

Lesdagen

De vier lesdagen waaruit de opleiding is opgebouwd zijn:

Dag 1 - Visie & leiderschap, teamopgave en reflectie op eigen bijdrage

Dag 2 - In gesprek met het team: focus op interactie

Dag 3 - Vergroten van collectief eigenaarschap

Dag 4 - Coachend leiderschap bij stagnaties en conflicten

 

Ervaringen/reviews

Lees hier hoe oud-deelnemers de opleiding en het leren bij Coach Boulevard hebben ervaren.

 

Van start gaan

De opleiding Coachend Leiderschap 3.0 gaat weer van start in het voorjaar op de volgende data:

Neem voor data in het najaar contact op met office, via E: info@coachboulevard.nl Tel: 030-251 91 95

maandag 9 maart 2020

donderdag 9 juli 2020

Wil je voor je aanmelding eerst proeven van de Coach Boulevard-stijl, kom dan naar onze gratis proeverij.

 De opleidingsdagen vinden plaats bij Meeting Plaza (Hoog Catharijne), Utrecht van 9:00 – 17:30 uur. 

 

Leerlijnen

Hier een overzicht van de komende leerlijnen:

Leerlijnen

 

Kosten

De totaalprijs van de opleiding Coachend Leiderschap 3.0 (4 lesdagen) is als volgt opgebouwd:

Opleidingskosten (incl. locatiekosten, lunch, leerjournaal en diploma) € 1.998,-
Verplichte kosten € 1.998,-
Literatuurkosten € 120,-
Totale factuurprijs € 2.118,-
   

Coach Boulevard is niet BTW-plichtig en derhalve vermelden wij standaard geen BTW op de factuur. Prijzen gelden tot 1 januari 2021. 

 
Literatuur

Klik op de link voor een overzicht van verplichte literatuur bij de opleiding Coachend Leiderschap 3.0.

Literatuurlijst