Opleidingen

Incompany coach opleiding

Door onze systeemgerichte aanpak, beklijft datgene wat Coach Boulevard incompany aanbiedt. Wij kunnen niet anders dan systeemgericht kijken. Dat is uniek!

Coach Boulevard is een co-creatiepartner in collectieve leerprocessen in organisaties, neemt niets over en sluit aan waar nodig is. Wij bieden expertise in verandertrajecten en/of incompany (team)coachtrainingen. Coach Boulevard luistert en vraagt door hoe circulaire processen van knelpunt(en), betrokkenen en context van de afdeling en organisatie elkaar beïnvloeden en de huidige situatie in stand houden. Ook richt Coach Boulevard zich op onbenut potentieel.

Voor complexe situaties is een enkele oplossing vaak onvoldoende om het vraagstuk op meerdere niveaus te benaderen. Afstemming is essentieel om in een lerende organisatie echt van elkaars ervaringen en talenten te leren. Dat betekent dat een incompany traject een leertraject is: leren van en met elkaar.

Coach Boulevard onderzoekt graag gezamenlijk wat wij in uw specifieke situatie kunnen bieden. Een zoekproces in co-creatie, met directe vragen in de hier-en-nu situatie, beeldvorming vanuit verschillende perspectieven en kijkend naar het gewenste resultaat. Dat verwoorden we in een offerte.

 

Toen we besloten intern te gaan opleiden dacht ik onmiddellijk terug aan Coach Boulevard, aan de simpelheid en grootsheid van de methodiek.

 

Onze stijl

De kracht van Coach Boulevard is om systeemgericht naar organisaties te kijken, in (zelforganiserende) teams te coachen, en betekenisvol resultaatgericht managers, (HR)-adviseurs en interne (agile)coaches op te leiden in het coachen. De (agile)(team) coaches en coachopleiders van CB staan met beide benen in de praktijk. Wij reflecteren daarbij op de theorie van het verantwoord coachen zodat deze blijvend wordt aangescherpt en getoetst. We helpen resultaten en ontwikkelingen te verduurzamen door in het hier-en-nu te werken in relatie met belangrijke factoren in de context.


In de intake vragen we naar waar het in de organisatie over gaat en wat het lastig maakt om tot nu toe zelf vorm te geven aan wat u beoogt. Onze coaches gaan in op vragen die voor de organisatie van betekenis zijn. Coach Boulevard biedt geen totaal uitgestippeld plan maar onze aanpak ondersteunt wel een verduurzaming in het leerproces in de organisatie. Gedurende een traject is er Continue afstemming met u als opdrachtgever en we leveren vanzelfsprekend een kort evaluatie verslag bij het afronden van een afgesproken traject.

 

De naamsbekendheid, de professionele manier waarop het werd neergezet en de goede referenties van andere zorginstellingen speelden allemaal een rol bij onze keuze.

 

Coach Boulevard leverde eerder Incompany-opleidingen aan:

·                VodafoneZiggo

·                Essent

·                ABN AMRO

·                ING

·                NS

·                Asito

·                Envida

·                OLVG

·                Parlan

·                Gemeente Gooise Meren

·                B&T Organisatie Advies

·                Stumass / Jados

 

Coach Boulevard heeft kritische vragen gesteld, waardoor het een goed product is geworden.

 

Een greep uit de incompany-mogelijkheden:

 

Erkende opleidingen op maat

Intensief en kwaliteitsgericht

Onze opleidingen Agile-lean teamcoaching, Professionele Coaching en Individuele Coaching en Teamcoaching - of onderdelen daarvan - worden regelmatig incompany (in huis en op maat) aangeboden. Voor verschillende doelgroepen in de organisatie ontwerpen wij dan een passend leertraject. Eigen casuïstiek staat centraal tijdens de leerdagen. Met als belangrijke pijler het betekenisvol en resultaatgericht verbeteren en duurzaam borgen van werk- en leerprocessen. De opleidingen kunnen kort, of officieel en met post-hbo-erkenning worden uitgevoerd. Wij werken graag samen met incompany-trainers of -collega’s binnen een train de trainer-traject.

 

Management – Coachend Leiderschap vs 3.0

De opleiding gaat over vernieuwend leiderschap met focus op zelforganiserende teams. Voor veel managers en leidinggevende die zijn opgeleid in controle over taken uitvoeren, is dit een transformatie. Het biedt een uitgesproken kans om andere mogelijkheden van jezelf te ontdekken en ontwikkelen. De driehoek Leiderschapsontwikkeling, Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling staat centraal. In dit krachtenveld worden verantwoorde inzichten en praktische toepassingen aangedragen in het anders kijken en afscheid nemen van vanzelfsprekende aannames. Je leert je coachend leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en optimale teamprestaties.

 

Teamcoaching

Teams die vastlopen in het behalen van de gewenste situatie, die vastlopen in belemmerende patronen, kunnen wij vanuit CB ondersteunen in het doorbreken van die patronen en het weer op gang brengen van een duurzaam leer- en werkproces met elkaar. De intake wordt met het team gedaan. We begeleiden het (zelforganiserende) team in haar teamopgave en geven betekenisvolle vorm hieraan. Met de CB-vragenlijst voor zelforganiserende teams©, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt het team haar plan op met de PDCA-stappen. Na Reflectie en Check over gemaakte stappen is bijstellen essentieel. Ook leidinggevenden en managers kunnen met ons sparren over een

teamopgave.

 

Opleiding Collega coaching

We bieden een op maat gemaakte opleiding collega-coaching waardoor interne coaches op een professionele manier in staat zijn om collega’s te coachen. Zij hebben zo coaching als tweede beroep! Tevens ondersteunen wij de organisatie in het ontwikkelen van een intern platform voor de collega-coaches die past bij de organisatie.

 

Presentaties, workshops en masterclasses

Wij hebben ruime ervaring met systeemgericht coachen en het opleiden van mensen daarin. Aansluitend op actuele thema’s op het gebied van zelforganisatie en coachend leiderschap 3.0 is Coach Boulevard in staat om een voor uw organisatie actueel onderwerp interactief en effectief neer te zetten. Kort, krachtig en inspirerend.

 

1-daagse incompany (Agile) teamcoachtrainingen

Wil je bij een grote groep managers en/of medewerkers de neuzen dezelfde kant op hebben? En wil je begrip en zicht op elkaars kwaliteiten realiseren? Dan is een eendaagse interactieve coachtraining een goed antwoord. Coach Boulevard leidt op in de coachgebieden: (agile-) teamcoaching, collegiale coaching, coachend leiderschap, zelforganiserende teams en persoonlijk leiderschap (zelfcoaching). Hoe mensen elkaar beïnvloeden is essentieel voor resultaten.

 

Verandertrajecten - HR in beweging

De positie en mogelijkheden van HR is in de huidige transitiefasen binnen organisaties volop in beweging. Van beheren naar eigenaarschap in de lijn houden. Dat betekent een agile-teamcoachende houding vanuit systeembenadering. Voldoende kritieke momenten om aandacht aan te besteden. Coach Boulevard kan daarin een ondersteunende rol spelen.